video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,557

دانلود:

531

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حقیقت انسان تعریف ناپذیر است

نویسندگان

شانظری جعفر

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 158

چکیده

 مقاله حاضر در جست وجوی این است تا پاسخی هر چند کوتاه بر پرسشهایی که ذهن انسان را به خود معطوف می دارد از راه شناخت روان و از دریچه نفس ارائه دهد. هویت و ماهیت انسان چیست؟ آیا گوهر انسان قابل تعریف منطقی است؟ در این نوشتار به انظار و افکار اشاره شده و از میان آنها دیدگاه عرفانی درباره شناخت نفس را برتر شمرده و این نکته را مفروض دانسته که ما نمی توانیم خود را صرفا ذهن بنامیم, یعنی نمی توانیم هویت خویش را مجموعه ای از آگاهی های فردی و خاطرات بدانیم. سرانجام بر این لوازم دست یافته ایم که گوهر وهویت انسان یک حقیقت جاوید, غیر قابل تعریف منطقی. غیر قابل تجزیه است و فساد و تباهی در او راه ندارد, زیرا اولا عاری و فاقد از هر گونه ضد است و ثانیا زوال علل چهارگانه با توجه به اینکه نفس انسانی صورتی زاید بر ذات ندارد و فاعل و غایت او واجب الوجود است, در او مفهوم نیست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شانظری، جعفر. (1382). حقیقت انسان تعریف ناپذیر است. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان (مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، -(33-32)، 143-158. SID. https://sid.ir/paper/358062/fa

  Vancouver: کپی

  شانظری جعفر. حقیقت انسان تعریف ناپذیر است. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان (مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی)[Internet]. 1382؛-(33-32):143-158. Available from: https://sid.ir/paper/358062/fa

  IEEE: کپی

  جعفر شانظری، “حقیقت انسان تعریف ناپذیر است،” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان (مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، vol. -، no. 33-32، pp. 143–158، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/358062/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی