مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,110

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر زیرکونیم روی مشخصات فیزیکی و عملکرد کاتالیست کبالت در سنتز فیشر - تروپش

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 24

چکیده

 کاتالیستهایی حاوی ده درصد وزنی کبالت روی پایة سیلیکا همراه با درصدهای وزنی مختلف (0, 5, 10, 15 و 20) زیرکونیا به عنوان ارتقاء دهنده با روشی جدید (شبه سل ژل) تهیه شده است. نتایج شناسایی کاتالیستها نشان می دهد با افزایش زیرکونیا از سطح ویژة کاتالیستها کاسته شده و بلورهای کبالت فلزی درشتتری حاصل می شود. همچنین نتایج احیاء برنامه ریزی شده دمایی نشان می دهد که با افزودن زیرکونیا از تشکیل سیلیکاتهای کبالت که در دماهای بالای 800 درجة سانتیگراد احیاء می شوند کاسته شده و اجزاء بر هم کنش Co-Zr که در دماهای کمتری احیاء می شود جایگزین آن می شود. در نتیجه درصد احیاء کاتالیست قبل از واکنش افزایش می یابد. انجام سنتز فیشر - تروپش در فشار 8 بار و دمای 230 درجه سانتیگراد و نسبت H__2/CO=2 در یک میکروراکتور لوله ای روی کاتالیستهای تهیه شده نشان می دهد, اضافه کردن زیرکونیم باعث افزایش سرعت واکنش (تبدیل CO) تا حداکثر 5/2 برابر می شود که دلیل اصلی آن افزایش درصد احیاء است. ارتقاء دهندة زیرکونیم روی توزیع محصولات نیز تأثیر دارد و این تأثیر در درصدهای بیشتر آشکارتر ا ست و به نحو محسوسی گزینش پذیری هیدروکربنهای +^c10 را افزایش می دهد (از3/42 کاتالیست بدون ارتقاء دهنده تا 8/69 کاتالیست حاوی 20 درصد وزنی زیرکونیا) و بیشترین درصد افزایش گزینش پذیری در برش C__14 تا C__21 مشاهده می شود. که می توان آن را به درشتتر بودن بلورهای کبالت در حالت ارتقاء یافته با زیرکونیم نسبت داد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مرادی، غلامرضا، مهبدبصیر، محمد، و طائب، عباس. (1382). تأثیر زیرکونیم روی مشخصات فیزیکی و عملکرد کاتالیست کبالت در سنتز فیشر - تروپش. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)، 22(2)، 17-24. SID. https://sid.ir/paper/358056/fa

  Vancouver: کپی

  مرادی غلامرضا، مهبدبصیر محمد، طائب عباس. تأثیر زیرکونیم روی مشخصات فیزیکی و عملکرد کاتالیست کبالت در سنتز فیشر - تروپش. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)[Internet]. 1382؛22(2):17-24. Available from: https://sid.ir/paper/358056/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا مرادی، محمد مهبدبصیر، و عباس طائب، “تأثیر زیرکونیم روی مشخصات فیزیکی و عملکرد کاتالیست کبالت در سنتز فیشر - تروپش،” شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی)، vol. 22، no. 2، pp. 17–24، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/358056/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی