مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

828

دانلود:

336

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برنامه تحقیقات کشاورزی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 279 | صفحه پایان 301

چکیده

 امروزه همه کشورها, اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه در تلاشند تا بر حجم سرمایه گذاری های تحقیقاتی خود بیفزایند. در این میان کشورهای صنعتی برای حفظ موقعیت و یا افزایش برتری خویش در صحنه های رقابت بین المللی, در تحقیقات سرمایه گذاری می کنند و کشورهای در حال توسعه نیز دریافته اند که برای رسیدن به رشد و توسعه واقعی و حل و رفع اصولی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود راهی جز سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات ندارند. .تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از مواردی است که کشورها, به ویژه کشورهای صنعتی پیشرفته, به آن اهمیت خاصی می دهند, زیرا از طرفی جهان کنونی با مشکلات فزاینده ای مانند افزایش روز افزون جمعیت, آلودگی های مختلف و اثرات زیانبار زیست محیطی آنها و….. رو به رو است و از طرف دیگر کشاورزی در توسعه پایدار کشورها اثر مهمی دارد. .در این مقاله ابتدا روند اعتبارات تحقیقاتی در ایران بررسی و با کشورهای منتخب مقایسه می شود. سپس اعتبارات برنامه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در ایران و نیز اعتبارات برنامه تحقیقات دانشگاهی, بررسی و با اعتبارات بخش دولتی (نه بخش خصوصی) سایر کشورها مقایسه می گردد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

مرعشی، سیدنصراله، و شیخان، ناهید. (1381). برنامه تحقیقات کشاورزی در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 10(37)، 279-301. SID. https://sid.ir/paper/357980/fa

Vancouver: کپی

مرعشی سیدنصراله، شیخان ناهید. برنامه تحقیقات کشاورزی در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه[Internet]. 1381؛10(37):279-301. Available from: https://sid.ir/paper/357980/fa

IEEE: کپی

سیدنصراله مرعشی، و ناهید شیخان، “برنامه تحقیقات کشاورزی در ایران،” اقتصاد کشاورزی و توسعه، vol. 10، no. 37، pp. 279–301، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357980/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی