مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

940

دانلود:

279

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 23

چکیده

 در این مقاله با استفاده از داده های مقطعی بین کشوری به بررسی اثر فناوری به طور کلی و فناوری اطلاعات به طور اخص بر موقعیت زنان می پردازیم. برای این منظور مدلهای رگرسیون خطی و غیر خطی به کار گرفته شده است. متغیرهای مستقل مدل شامل: شاخص های دسترسی به فناوری, مهارت های انسانی, اشاعه فناوری جدید (فناوری اطلاعات), اشاعه فناوری قدیم و ابداع فناوری است. متغیرهای وابسته مدل: شاخص های موقعیت زنان, توانمندی زنان و نابرابری جنسیتی است. نتایج مدل از وجود یک رابطه یو وارونه بین شاخص دسترسی به فناوری و اجزای آن (مهارت انسانی, اشاعه فناوری جدید (فناوری اطلاعات), اشاعه فناوری قدیم و ابداع فناوری) و شاخص های موقعیت زنان و توانمندی زنان حمایت می کند. معهذا رابطه بین شاخص های دسترسی به فناوری و نابرابری جنسیتی, خطی منفی و ضعیف می باشد. به طور خلاصه نتایج تحقیق نشان می دهد فناوری اطلاعات تنها در مراحل اولیه توسعه قادر به ارتقای موقعیت زنانن و توان مندی زنان نبوده, ولی درمراحل بعدی توانسته است این شاخص ها را بهبود بخشد. ولی اثر آن در کاهش نابرابری جنسیتی معنی دار نیست. 

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  افشاری، زهرا، و شیبانی، ایمان. (1383). بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری). تحقیقات اقتصادی، -(66)، 1-23. SID. https://sid.ir/paper/357964/fa

  Vancouver: کپی

  افشاری زهرا، شیبانی ایمان. بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری). تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1383؛-(66):1-23. Available from: https://sid.ir/paper/357964/fa

  IEEE: کپی

  زهرا افشاری، و ایمان شیبانی، “بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری)،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 66، pp. 1–23، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357964/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی