مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

717

دانلود:

261

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوه های افزایش انگیزش به یاد گیری از دیدگاه دبیران(زن) تربیت بدنی شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 155

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر ,بررسی شیوه های افزایش انگیزش به یادگیری دبیران زن تربیت بدنی شهر اصفهان است. نتایج این تحقیق نشان میدهد شاخص های مورد نظر در افزایش انگیزش,در سطح زیاد موجب افزایش انگیزش کاری دبیران تربیت بدنی می شود. مقایسه میانگین نمرات دبیران با توجه به" سطح تحصیلات و سابقه کار "و" سطح تحصیلات و گروه های سنی نظیر"ارزشیابی نحوه عملکرد و امنیت شغلی و مستمری ماهانه,تفاوت معنی داری را نشان می دهد و در خصوص سایر شاخص ها تفاوت معنی داری مشاهده نگردیده است . اولویت بندی شاخص ها ی هفت گانه از دیدگاه تربیت بدنی در این تحقیق شامل ,ارزشیابی نحوه عملکرد و لحاظ کردن نتایج آن ,ایجاد زمینه های موفقیت شغلی و رشد حرفه ای ,شرایط فیزیکی محیط کار,احساس مسولیت شغلی ,امنیت شغلی ,اعمال مدیریت سرپرستی مطلوب ,تدوین اهداف تربیت بدنی در امر تدریس است که با توجه به نتایج به دست آمده می توان در برنامه ریزی های آینده برای افزایش انگیزش معلمان از آن استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  احسانی، محمد، اقبالی، مسعود، و ترک زاده، کبری. (1383). شیوه های افزایش انگیزش به یاد گیری از دیدگاه دبیران(زن) تربیت بدنی شهر اصفهان. حرکت، -(پیاپی 19)، 141-155. SID. https://sid.ir/paper/357960/fa

  Vancouver: کپی

  احسانی محمد، اقبالی مسعود، ترک زاده کبری. شیوه های افزایش انگیزش به یاد گیری از دیدگاه دبیران(زن) تربیت بدنی شهر اصفهان. حرکت[Internet]. 1383؛-(پیاپی 19):141-155. Available from: https://sid.ir/paper/357960/fa

  IEEE: کپی

  محمد احسانی، مسعود اقبالی، و کبری ترک زاده، “شیوه های افزایش انگیزش به یاد گیری از دیدگاه دبیران(زن) تربیت بدنی شهر اصفهان،” حرکت، vol. -، no. پیاپی 19، pp. 141–155، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357960/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی