مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

873

دانلود:

300

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عدم اطمینان، اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 117

چکیده

 هدف اساسی این مقاله, بررسی نظری آثار و تبعات عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات در بازار بورس نسبت به قیمتهای آینده است. فرض شده است که اطلاعات یک پارچه و متمرکز نسبت به قیمتهای آینده وجود ندارد و خریداران در شرایط ریسک و عدم اطمینان به سر می برند و آنان برای پوشش دادن ریسک و عدم اطمینان, در جستجوی اطلاعات در چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی هستند. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه در این حالت, قیمتها به صورت تابعی از باورها به دست می آیند که این باورها پیشینه بازی و سیگنالهای شخصی را در خود دارند. این مطالعه نشان می دهد که قیمتها با وارد شدن اطلاعات جدید و تغییر باورها عوض می شوند. فروشندگان, گروهی از افراد هستند که سهام کافی در اختیار داشته, با تغییر باورها قیمتها را به نفع خود تحت تأثیر قرار می دهند که نتیجه آن پیدایش قیمتهای یک کاسه و منفک می باشد. در پایان مقاله, برخی از جوانب و یافته های نظری مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.  

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خلیلی عراقی، سیدمنصور، و عبدلی، قهرمان. (1381). عدم اطمینان, اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار. تحقیقات اقتصادی، -(60)، 79-117. SID. https://sid.ir/paper/357783/fa

  Vancouver: کپی

  خلیلی عراقی سیدمنصور، عبدلی قهرمان. عدم اطمینان, اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار. تحقیقات اقتصادی[Internet]. 1381؛-(60):79-117. Available from: https://sid.ir/paper/357783/fa

  IEEE: کپی

  سیدمنصور خلیلی عراقی، و قهرمان عبدلی، “عدم اطمینان, اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار،” تحقیقات اقتصادی، vol. -، no. 60، pp. 79–117، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357783/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی