مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,522

دانلود:

310

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در آن در معدن روباز سرب و روی عمارت

صفحات

 صفحه شروع 84 | صفحه پایان 89

چکیده

 سابقه و هدف: سلیس بیشترین ماده معدنی روی زمین است. تماس با گرد و غبارهای حاوی سیلیس آزاد باعث صدمات روی شده و در نهایت ممکن است منجر به سیلیکوزیس شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در آن معدن روباز سرب و روی عمارت بود. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی توصیفی و نمونه برداری بر اساس روش شماره 7500,  Natinal Institue of Occupational safety and Health (NIOSH)  انجام شد. با استفاده از روش های نمونه برداری فردی میزان تماس با گرد و غبار کل و قابل استنشاق اندازه گیری و غلظت گرد و غبار به روش سنجش وزنی تعیین گردید. به منظور تعیین مقدار سیلیس آزاد, نمونه لیس آزاد, نمونه وسط دستگاه پراش اشعه ایکس مورد آنالیز قرار گرفتند و با مقادیر استاندارد مقایسه شدند. یافته ها: غلظت گرد و غبار قابل استنشاق در قسمت های دریل کاری و خاکبرداری به ترتیب برابر با  2.81±0.46و 2.69±0.5 میلی گرم در متر مکعب بود. غلظت سلیس آزاد در این قسمت ها به ترتیب برابر با 0.51±0.12 و 0.47±%9 میلی گرم در متر مکعب بود. این مقادیر به ترتیب 5.1 و 4.7 برابر حد تماس شغلی استاندارد ایران و هم چنین 10.2 و 9.4 برابر استانداردNatinal Institue of Occupational safety and Health (NIOSH)  است.نتیجه گیری : میزان گرد و غبار و غلظت سیلیس آزاد آن در هوای محیط کار بیشتر از حد مجاز است. بنابراین باید با روش های مختلف از ایجاد گرد و غبار در محیط کار جلوگیری کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صمدی، صادق، و جنید، بدری سادات. (1382). بررسی غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در آن در معدن روباز سرب و روی عمارت. فیض، 7(4 (پی در پی 28))، 84-89. SID. https://sid.ir/paper/357771/fa

  Vancouver: کپی

  صمدی صادق، جنید بدری سادات. بررسی غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در آن در معدن روباز سرب و روی عمارت. فیض[Internet]. 1382؛7(4 (پی در پی 28)):84-89. Available from: https://sid.ir/paper/357771/fa

  IEEE: کپی

  صادق صمدی، و بدری سادات جنید، “بررسی غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد موجود در آن در معدن روباز سرب و روی عمارت،” فیض، vol. 7، no. 4 (پی در پی 28)، pp. 84–89، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357771/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی