video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

997

دانلود:

203

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولید رده های جدید سلولهای بنیادی جنینی از موش نژاد Balb/c

صفحات

 صفحه شروع 96 | صفحه پایان 105

چکیده

سلولهای بنیادی جنینی (ES), سلولهایی پرتوان و با قابلیت نوسازی هستند. این سلولها از توده سلولی داخلی بلاستوسیستها به دست می آیند. تحت شرایط خاص می توان این سلولها را در جهت خاصی در محیط آزمایشگاهی متمایز کرد. حتی با دستکاری ژنتیکی آنها می توان موشهای ترانس ژن و یا موشهایی که یک ژن آنها از کار افتاده است (Knockout) ایجاد کرد. به دلیل اهمیت فراوان سلولهای ES, این مطالعه برای تولید رده های جدیدی از موش انجام شد. بدین منظور, بلاستوسیستهای 5/3 روزه از موشهای نژاد Balb/c بدست آمدند و روی فیبرولاستهای جنین های موشی در محیط ES حاوی 1000 IU/ml و 5000 IU/ml فاکتور ممانعت کننده لوکمیایی (LIF) کشت شدند. رده های حاصل از نظر کاریوتیپ ساده, نواربندی C, واکنش زنجیره ای پلی مراز ژن تعیین کننده بیضه (SRY-PCR), آلکالین فسفاتاز و بیان فاکتور رونویسی Oct-4 با استفاده از RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین روش سه رده سلولی با مشخصات مورفولوژیکی سلولهای ES در غلظت 5000 IU/ml از فاکتور LIF به دست آمد. سه رده حاصل نر بودند. اما مشخصات کاریوتیپ آنها نشان داد که دو رده دارای کاریوتیپ طبیعی و دیپلویید هستند و یک رده تتراپلویید می باشد. هر سه رده آلکالین فسفاتاز و Oct-4 را بیان می کردند. نتایج مذکور نشان داد که دو رده سلولی نر از نژاد Balb/c با مشخصات سلولهای ES (مورفولوژی, کاریوتیپ طبیعی همراه با فعالیت آلکالین فسفاتاز و (Oct-4 بدست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  بهاروند، حسین، و ماتایی، کلاس. (1382). تولید رده‌ های جدید سلولهای بنیادی جنینی از موش نژاد Balb/c. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، 4(2 (مسلسل 14))، 96-105. SID. https://sid.ir/paper/357751/fa

  Vancouver: کپی

  بهاروند حسین، ماتایی کلاس. تولید رده‌ های جدید سلولهای بنیادی جنینی از موش نژاد Balb/c. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)[Internet]. 1382؛4(2 (مسلسل 14)):96-105. Available from: https://sid.ir/paper/357751/fa

  IEEE: کپی

  حسین بهاروند، و کلاس ماتایی، “تولید رده‌ های جدید سلولهای بنیادی جنینی از موش نژاد Balb/c،” باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، vol. 4، no. 2 (مسلسل 14)، pp. 96–105، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357751/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی