مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

713

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش روش های آموزشی "کل" و "جزء" بر میزان یادگیری در شنا

نویسندگان

طالبیان نیا حسین

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 111

کلیدواژه

میزان یادگیری در تمرین کل و تمرین بخش (جزء)Q4

چکیده

 هدف از این تحقیق؛ بررسی روش های تمرینی کل, جزء و تعیین روش برتر از حیث میزان و سرعت یادگیری در شنای قورباغه است. به این منظور چهل نفر آزمودنی با دامنه سنی (30-25) سال به دو گروه 20 نفری A و B به روش تمرین "جزء" به مدت چهارده جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. برای همسان سازی افراد گروه ها, قابلیت های شناوری (وزن, سن, درصد چربی زیر پوست و نسبت طول دست ها به قد) اندازه گیری شد. اختلاف معنی داری در میانگین قابلیت های بین دو گروه مشاهده نشد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون تی_استیودنت در گروه های مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق آزمون یادداری که پس از 7 هفته و 14 جلسه تمرین برگزار شد, اختلاف معنی داری را بین پیشرفت یادگیری در گروه A نسبت به گروه B نشان داد. نتایج نشان درباره تفاوت اثربخشی شیوه های آموزش مهارت بحث کرده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طالبیان نیا، حسین. (1380). نقش روش های آموزشی "کل" و "جزء" بر میزان یادگیری در شنا . المپیک، 9(4-3 (پیاپی 20))، 99-111. SID. https://sid.ir/paper/357676/fa

  Vancouver: کپی

  طالبیان نیا حسین. نقش روش های آموزشی "کل" و "جزء" بر میزان یادگیری در شنا . المپیک[Internet]. 1380؛9(4-3 (پیاپی 20)):99-111. Available from: https://sid.ir/paper/357676/fa

  IEEE: کپی

  حسین طالبیان نیا، “نقش روش های آموزشی "کل" و "جزء" بر میزان یادگیری در شنا ،” المپیک، vol. 9، no. 4-3 (پیاپی 20)، pp. 99–111، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357676/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )