مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,770

دانلود:

449

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا

نویسندگان

قراملکی علی مظهر

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 164

چکیده

 تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است. تنوع در اقسام ربا (مانند ربای قرضی و ربای معاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد. در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم: 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی آن برخلاف اجاره و مضاربه و ... نامشروع و غیرمنطقی است. 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست. 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد, علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قرآن است لذا قابل عمل نیست. دو مطلب اول برخلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول, بدیع و ابتکاری است. مطالعه حاضر و نیز تأمل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد: استاد مطهری در امر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است در عین پای بندی به چهارچوبهای شریعت, کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد, آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است, دارا بوده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قراملکی، علی مظهر. (1382). مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا. مقالات و بررسیها، 36(دفتر 74)، 149-164. SID. https://sid.ir/paper/357618/fa

  Vancouver: کپی

  قراملکی علی مظهر. مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا. مقالات و بررسیها[Internet]. 1382؛36(دفتر 74):149-164. Available from: https://sid.ir/paper/357618/fa

  IEEE: کپی

  علی مظهر قراملکی، “مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا،” مقالات و بررسیها، vol. 36، no. دفتر 74، pp. 149–164، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357618/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی