مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

858

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه بر پاسخ عوامل هماتولوژیکال نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسندگان

گایینی عباسعلی

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 31

چکیده

 هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر یک فعالیت ورزشی بیشنه بر پاسخ عامل های هماتولوژیکال نوجوانان ورزشکار و غیرورزشکار بوده است. بدین منظور تعداد 90 نفر از دانش آموزان نوجوان ورزشکار و غیرورزشکار (46 نفر ورزشکار و 44 نفر غیرورزشکار) شهر تهران با دامنه سنی 15 تا 17 سال, کاملا تصادفی انتخاب و تحت آزمون ورزشی بروس تا حد درماندگی به فعالیت واداشته شدند. نمونه های خونی درست پیش و بلافاصله پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز گرفته شد. تجزیه تحلیل نتایج حاکی است:1) فعالیت ورزشی بیشینه معنی داری بر عامل های   (p=0.000) WBC, RBC (p=0.000), PLT (p=0.000), (p=0.004) MPV, (p=0.000) MCV, (p=0.000) MCHC,( p=0.000) HGB, (p=0.000) HCT نوجوانان ورزشکار داشته, در حالی که بر متغیرهای (p=0.977) MCH و (p=0.793) RDW آن ها بی تاثیر بوده است. 2)  فعالیت ورزشی بیشینه تاثیر معنی داری بر عامل های (p=0.000) WBC, RBC (p=0.000), (p=0.000) PLT, (p=0.000) MPV, (p=0.000) HGB, (p=0.000) HCT نوجوانان غیرورزشکار داشته است در صورتی که بر متغیرهای (p=0.833) RDW, (p=0.574) MCV, (p=0.935) MCHC, (p=0.101) MCH, همین گروه تاثیر معنی داری نداشته است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

گایینی، عباسعلی. (1380). بررسی تاثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه بر پاسخ عوامل هماتولوژیکال نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار . المپیک، 9(4-3 (پیاپی 20))، 23-31. SID. https://sid.ir/paper/357544/fa

Vancouver: کپی

گایینی عباسعلی. بررسی تاثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه بر پاسخ عوامل هماتولوژیکال نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار . المپیک[Internet]. 1380؛9(4-3 (پیاپی 20)):23-31. Available from: https://sid.ir/paper/357544/fa

IEEE: کپی

عباسعلی گایینی، “بررسی تاثیر یک فعالیت ورزشی بیشینه بر پاسخ عوامل هماتولوژیکال نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ،” المپیک، vol. 9، no. 4-3 (پیاپی 20)، pp. 23–31، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357544/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )