video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,397

دانلود:

226

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 49

چکیده

 از میان پلیمرهای زیست سازگار, الاستومرپلی دی متیل سیلوکسان, به دلیل خواص برجسته کاربردهای فراوان دارد. در این پژوهش, برای ساخت واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگر خون از آلیاژ دو نوع لاستیک سیلیکون با سختی 40 و 70 شور A و به نسبت 35 و 65 phr و عامل پخت دی کومیل پروکسید با مقادیر 0.4, 0.6, 0.8, 1 و  1.2phrاستفاده شد. اثر مقدار عامل پخت و در نتیجه مقدار چگالی پیوندهای عرضی بر استحکام کششی, سختی, مانایی فشاری و ازدیاد طول تا پارگی نمونه ها پس از پخت اولیه و پس پخت بررسی شد. همچنین, روی نمونه ها قبل و بعد از پس پخت آزمونهای گرما وزنی و تجزیه گرمایی دینامیکی - مکانیکی بعمل آمد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش مقدار عامل پخت, خواص فیزیکی و مکانیکی از یک نقطه بهینه مربوط به نمونه پخت شده با 0.8 phr عامل پخت می گذرد. در ضمن, پس پخت در تمام نمونه ها موجب بهبود خواص می گردد. در نهایت بعد از پس پخت چسبندگی پلاکت روی نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد پلاکتهای چسبیده به سطح نمونه ها به روش لاکتات دی هیدروژناز اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که با افزایش بیش از 0.8 phr عامل پخت, چسبندگی پلاکت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بخشنده، غلامرضا، میرزاده، حمید، خراسانی، محمدتقی، عباسی سورکی، فرود، شکرالهی، فاطمه، و پروین، علی. (1382). ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون. علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی)، 16(1 (پیاپی 63))، 41-49. SID. https://sid.ir/paper/357518/fa

  Vancouver: کپی

  بخشنده غلامرضا، میرزاده حمید، خراسانی محمدتقی، عباسی سورکی فرود، شکرالهی فاطمه، پروین علی. ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون. علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی)[Internet]. 1382؛16(1 (پیاپی 63)):41-49. Available from: https://sid.ir/paper/357518/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا بخشنده، حمید میرزاده، محمدتقی خراسانی، فرود عباسی سورکی، فاطمه شکرالهی، و علی پروین، “ساخت و بررسی خواص مکانیکی و خون سازگاری واشر حلقه ای سیلیکونی بکار رفته در دیالیزگرهای خون،” علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی)، vol. 16، no. 1 (پیاپی 63)، pp. 41–49، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357518/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی