Start: 2/2/2023 10:59:24 AMEnd: 2/2/2023 10:59:25 AM >> 167

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,618

دانلود:

739

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضرورت نظام منعطف آموزش معماری در راستای پاسخگویی به چالش های جهانی و بومی پایداری

نویسندگان

عزیزی شادی

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 52

چکیده

 امروزه واژه پایداری در بسیاری از محافل علمی و حتی غیر علمی مطرح گردیده و مدارس معماری برای پاسخگویی به نگرانی های روزافزون محیطی به دنبال راه حل های مناسب می گردند. و این در حالیست که نوباوگی بحث پایداری, آموزش معماری پایدار را با مشکلات عدیده ای از جمله هویت مبهم, مهارت های محدود, کمبود الگو واره های مناسب روبرو ساخته است. مقاله حاضر پس از بررسی بحران های زیست محیطی, مفهوم و سابقه معماری پایدار, دو مدل آموزش پایداری و در نهایت بررسی چالش های آموزش معماری در جهان به بررسی آموزش معماری در ایران پرداخته است. هدف از این مطالعه ارزیابی دانشکده های معماری ایران در راستای آموزش معماری پایدار می باشد. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که برنامه مصوب ایستای آموزش حال حاضر معماری در ایران ظرف مناسبی برای آموزش پایداری نبوده و برنامه ای منعطف و نظام مند با عنایت به هدف های دقیق و مفید, برنامه ریزی و ارزیابی که سه رکن اصلی یک نظامند مورد نیاز می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی