video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

206

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از تکنولوژی رایانه در آموزش دانشجویان مامایی

نویسندگان

نکویی نفیسه السادات

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 50

چکیده

 مقدمه و هدف: آموزش پزشکی وابسته به حضور بیمار و مشاهده و تمرین است. در بسیاری از رشته ها از جمله مامایی این منابع محدود و با مشکلاتی مانند کمبود بیمار, زمان و نیاز به افزایش مهارت دانشجویان روبه رو می باشد. در این بررسی بر مطالعات مربوط به کاربرد رایانه و آموزش الکترونیکی در علوم پزشکی خصوصا مامایی از طریق اینترنت, مدلاین و مجلات مورد بررسی قرار گرفت. موضوعات اصلی شامل آموزش علوم پزشکی (مامایی) و رایانه, اصول آموزش الکترونیکی, آگاهی, نگرش و توانایی دانشجویان علوم پزشکی در ارتباط با کاربرد رایانه می باشد.مرور مطالعات: طبق مطالعات, امروزه رایانه کاربرد وسیعی (به صورت برنامه های کامپیوتری CAI: (Computer Assisted Instruction در علوم پزشکی دارد. با استفاده از آن در آموزش الکترونیکی (آموزش از راه دور و آموزش مجازی و مداوم و ...) با حذف فاصله زمانی و مکانی, امکان دسترسی به اطلاعات جدید فراهم می شود, استفاده از آن در سیستم ارزیابی با ارایه بازخورد, سرعت فراوان, وجود ظرفیت زیاد و سایر مزایا, ارزیابی را راحت تر و مفیدتر نموده است. CAI در آموزش مامایی در مواردی مانند سونوگرافی, مراقبت دوران بارداری و زایمان کاربرد داشته و مطالعات زیادی موفقیت آن را نشان داده اند. به عنوان نمونه موارد زیر را می توان نام برد: استفاده از شبیه سازی رایانه ای چند رسانه ای برای آموزش مراقبتهای بارداری در دانشگاه ویکتوریا, آموزش اندوکرینولوژی باروری به صورت رایانه ای در دانشگاه واشنگتن, آموزش تشخیص ناهنجاریهای جنینی توسط سونوگرافی به صورت برنامه رایانه ای تعاملی در آمریکا, ارایه برنامه آموزشی مانیتورینگ جنین به صورت رایانه ای در انگلستان و ... طبق این مطالعات, آگاهی و توانایی اکثر دانشجویان علوم پزشکی در ارتباط با CAI در سطح خوبی قرار ندارد.بحث و نتیجه گیری: از آنجا که آموزش علوم پزشکی و خصوصا مامایی دارای مشکلات زیادی از جمله کمبود موارد نادر و اورژانسها, کمبود زمان و افزایش تعداد دانشجو می باشد, لازم است همراه با روشهای سنتی از روشهایی مانند CAI که باعث ایجاد تعادل بین اصول آموزش, امکانات بالینی, افزایش سطح آگاهی و توانایی دانشجویان مامایی می شود, استفاده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.