مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1389 | دوره:16 | شماره:3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران) | صفحه شروع:376 | صفحه پایان:376

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

343

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

همبودی در اختلالات دو قطبی کودکان و نوجوانان (چکیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران)

صفحات

 صفحه شروع 376 | صفحه پایان 376

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در روانپزشکی کودک و نوجوان، همبودی به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته می شود. در اختلالات خلقی کودکان افرادی که معیارهای مانیا را کامل می کنند اغلب معیارهای حداقل یک اختلال روانپزشکی دیگر را نیز دارا هستند. اختلال بیش فعالی و نقص توجه، اختلال بی اعتنایی مقابله ای، اختلال سلوک و اختلالات اضطرابی بیشترین همبودی هایی هستند که با اختلال دو قطبی دیده می شوند. در نوجوانان مبتلا، سوء مصرف الکل و مواد به طور شایع دیده می شود. بنابراین کودکان و نوجوانان مبتلا باید از نظر احتمال اختلالات همراه دیگر به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرند. در مبتلایان به اختلال دو قطبی در سنین قبل از بلوغ، اختلال بیش فعالی و نقص توجه ممکن است تا %90 موارد به طور هم زمان دیده شود، درحالی که تنها در 11 تا 22 درصد مبتلایان به اختلال بیش فعالی و نقص توجه، اختلال دو قطبی وجود دارد. از طرف دیگر افتراق علایم اختلال بیش فعالی و نقص توجه از اختلال دو قطبی نیز یک چالش بالینی است، زیرا محدودیت معیارهای تشخیصی، باعث هم پوشانی بعضی نشانه ها شده و در نهایت تشخیص را دچار مشکلاتی می کند. با این وجود، به کارگیری بعضی نکات ممکن است در تمایز این دو از هم کمک کننده باشد؛ از جمله تاریخچه خانوادگی اختلال دو قطبی و بعضی نشانه های کاراکتریستیک اختلالات خلقی نظیر خلق بالا ، بزرگ منشی و افزایش میل جنسی که در اختلال بیش فعالی و نقص توجه شایع نمی باشد. مدیریت مناسب کودکان مبتلا به اختلال دو قطبی و اختلال بیش فعالی و نقص توجه یک هدف بالینی قابل دسترس است که توسط روانپزشکان باید تحقق یابد. ارزیابی کامل شامل شرح حال دقیق ، مصاحبه بالینی و استفاده از پرسش نامه های رفتاری به تشخیص درست و درمان مناسب منجر خواهد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID