مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: المپیک
سال:1382 | دوره:11 | شماره:4-3 (پیاپی 24)
صفحه شروع:77 | صفحه پایان:91

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,084

دانلود:

375

استناد:

8

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عاملهای جامعه شناختی خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال مطالعه موردی: شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 91

چکیده

 در بین فعالیتهای گوناگون ورزشی که در سراسر دنیا انجام میشوند, بی تردید ورزش فوتبال پر طرفدارترین, پر مشارکت ترین و پر بیننده ترین فعالیت و رشته ورزشی است. گسترش روز افزون ورزش سبب شده است که مرزهای جغرافیایی, نژادی, قومی, سیاسی و عقیدتی را در نورد. تحلیلگران اجتماعی و فرهنگی در دهه های اخیر به پژوهش درباره انواع آداب, مناسک, ارزشها و الگوهای اجتماعی رایج در ورزش فوتبال مبادرت ورزیده اند. از جمله مسائل مهمی که به ویژه در دو دهه اخیر مورد توجه اندیشمندان اجتماعی و جامعه شناسان قرار گرفته اند, بررسی و تبیین رویدادها و حوادث خشونت بار مربوط به فوتبال است. خشونت ورزشی چیست؟ و چه عاملهایی در بروز آن مؤثر هستند؟ بسیاری از اندیشمندان با استفاده از چارچوبهای نظری متفاوت برای پاسخ دادن به این پرسش تلاش کرده اند. مقاله حاضر, به واکاوی نمونه ای از فراگردهای اجتماعی حائز اهمیت در ورزش فوتبال یعنی خشونت و پرخاشگری تأکید دارد. در این پژوهش, رفتارهای پرخاشجویانه و بعضا خشونت آمیز تماشاگران مسابقات فوتبال جام قهرمانی باشگاههای ایران در شهر تهران, سال 1379 - 1380, مورد مطالعه جامعه شناختی قرار گرفته اند. هدف این مطالعه, سبب شناسی خشونت و پرخاشگری بین تماشاگران ورزش فوتبال در ورزشگاههاست تا با تحلیل کارکرد اجزای متغیرها در تماشاگران طرفدار فوتبال مشخص شود, اختلال کدامیک از آنها سبب بروز سوء کارکرد میشوند. نتیجه پژوهش حاضر در مورد 404 نمونه تصادفی تماشاگران و طرفداران پرسپولیس و استقلال است که ضمن اذعان به بحرانی نبودن رفتار طرفداران فوتبال شهر تهران نشان میدهد, متغیرهای اهمیت و حساسیت نتیجه بازی از نظر کسب امتیاز و تعیین جایگاه تیمهای مورد علاقه در رده بندی مسابقات قهرمانی, حرکات خشونت آمیز و پرخاشجویانه بازیکنان هنگام بازی و کیفیت داوری, عمدتا بر بروز پرخاشگری کلامی طرفداران فوتبال تأثیر می گذارند. متغیرهای سن, میزان کنترل و نظارت خانواده, پایگاه اقتصادی و اجتماعی, تأثیر منفی بر گرایش طرفداران تیمهای فوتبال مورد مطالعه به رفتارهای پرخاشجویانه و خشونت آمیز دارند. متغیرهای سابقه دعوا و نزاع, سابقه تنش و ناکامی در فعالیتهای تحصیلی و آموزشی, مصرف سیگار, سابقه تنش در محیط خانواده, سابقه رفتار مجرمانه, داشتن دوستان و همالان دارای سابقه جنایی, ارتباط با خویشاوندان دارای سابقه جنایی, عزیمت جمعی و گروهی به ورزشگاه و ناسازگاری انتظارات ورزشی و راههای تحقق آنها, دارای تأثیر مستقیمی بر گرایش به ارتکاب رفتارهای پرخاشجویانه و خشونت آمیز ورزشی طرفداران تیمهای پرسپولیس و استقلال دارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.