مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

393

دانلود:

193

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تشخیص ترک در تیر تیموشنکو با استفاده از داده های فرکانس و تابع پاسخ فرکانسی

صفحات

 صفحه شروع 205 | صفحه پایان 216

چکیده

 در این تحقیق روش نوینی جهت تشخیص محل و عمق ترک در تیر تیموشینکو با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی و فرکانس ارائه شده است. تابع پاسخ فرکانسی و فرکانس سه مود اول به عنوان ورودی ماشین یادگیری کرانه ای بکار رفته است. این در حالیست که محل و عمق ترک در المانهای مختلف سازه ای تیر به عنوان خروجی برای آموزش ماشین بکار میرود. برای نمایش کارایی روش ارائه شده, از تیر کنسولی و تیر دو سر مفصل با سه سناریوی مختلف شامل یک ترک و چند ترک در تیر استفاده شده است. همچنین برای اعتبار سنجی مدلسازی صورت گرفته, فرکانسهای تیر کنسولی با مقادیر ارائه شده در منابع دیگر مقایسه گردیده است. در بخش دیگری از مطالعه انجام شده, اثر وجود سطوح مختلف نوفه در داده های ورودی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر کارایی روش ارائه شده در تشخیص محل و میزان ترک در سازه های تیری است. همچنین روش پیشنهادی عملکرد مناسبی در حالت وجود نوفه در داده های فرکانس و تابع پاسخ فرکانسی به عنوان ورودی های ماشین دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قدیمی، سیامک، و کورهلی، سیدسینا. (1397). تشخیص ترک در تیر تیموشنکو با استفاده از داده های فرکانس و تابع پاسخ فرکانسی. مدل سازی در مهندسی، 16(54 )، 205-216. SID. https://sid.ir/paper/357293/fa

  Vancouver: کپی

  قدیمی سیامک، کورهلی سیدسینا. تشخیص ترک در تیر تیموشنکو با استفاده از داده های فرکانس و تابع پاسخ فرکانسی. مدل سازی در مهندسی[Internet]. 1397؛16(54 ):205-216. Available from: https://sid.ir/paper/357293/fa

  IEEE: کپی

  سیامک قدیمی، و سیدسینا کورهلی، “تشخیص ترک در تیر تیموشنکو با استفاده از داده های فرکانس و تابع پاسخ فرکانسی،” مدل سازی در مهندسی، vol. 16، no. 54 ، pp. 205–216، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357293/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی