مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات ادبیات کودک | سال:1389 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:157 | صفحه پایان:193

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

660

دانلود:

326

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مهارت های تفکر انتقادی در داستان های کودکان و نوجوانان

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 193

چکیده

 پژوهشگران در این مقاله کوشیده اند که در بررسی ای مقدماتی ضمن شناسایی مهارت های کلیدی در تفکر انتقادی, پیوندی میان مولفه های تفکر انتقادی و عناصر داستانی برقرار کنند و در تعدادی از داستان های تالیفی که در ایران منتشر شده اند, میزان وجود این مولفه ها را بسنجند. به این منظور, هفده مهارت کلیدی را که از آثار ریچارد پل استخراج شده اند, فهرست کرده و پس از خواندن هر داستان مشخص شده که آیا مهارت یا مولفه یادشده در آن داستان وجود داشته است یا خیر و اگر وجود داشته, در کدام یک از عناصر داستان, دیده شده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش 14 کتاب داستان تالیفی برای گروه سنی «ج» است که در فاصله سال های (1342-1386) از سوی شورای کتاب کودک به عنوان آثار ویژه برای گروه های سنی «ج» معرفی شده اند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. به نظر می رسد دو داستان حقیقت و مرد دانا و ماهی سیاه کوچولو از نظر به کارگیری مولفه های تفکر انتقادی در مرتبه بهتری قرار دارند. ضعف عمده داستان ها در وجود راوی های مداخله گر, خالی بودن از درون مایه های طنز, استفاده مطلوب نکردن از شگردهای داستانی برای خلق فضاهای متفاوت و تقویت دیدگاه های گوناگون و.... بوده است. قوی ترین مولفه را در بیشتر داستان ها می توان پای بندی به قابلیت های استدلال اخلاقی دانست.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID