مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,516

دانلود:

586

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قانونمندی تاریخ

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 75

چکیده

 واژه تاریخ را در زبان فارسی به دو معنا به کار می برند: 1- مجموعه فعالیت های مکتوب علمی, نظری و فکری مورخان که همان "علم تاریخ" نامیده می شود؛ 2- مجموعه حوادث و رویدادهای انجام شده توسط انسان که از آن تاریخ در معنای متعارف مستفاد می شود و بدون افزون کلمه "علم" به کار می رود. اگر بتوانیم نحوه کسب شناخت یا علم به تاریخ از نوع دوم, یعنی علم به تاریخ در معنای مجموعه رویدادها را مشخص کنیم, وجود چیزی به نام "علم تاریخ" نیز به اثبات خواهد رسید و آن گاه می توانیم بگوییم که علم تاریخ واقعا یک "علم" است. این مقاله با نظر به آرای اندیشمندان و مورخان از قدیم ترین روزگاران تا اوایل قرن بیستم, ضمن متمایز کردن دو مفهوم متفاوت از تاریخ, سیر تحول دیدگاههای موجود درباره تاریخ, قانونمندی و غایتمندی آن را پی می گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صانعی، منوچهر. (1382). قانونمندی تاریخ. پژوهشنامه علوم انسانی، -(38 (2))، 49-75. SID. https://sid.ir/paper/357210/fa

  Vancouver: کپی

  صانعی منوچهر. قانونمندی تاریخ. پژوهشنامه علوم انسانی[Internet]. 1382؛-(38 (2)):49-75. Available from: https://sid.ir/paper/357210/fa

  IEEE: کپی

  منوچهر صانعی، “قانونمندی تاریخ،” پژوهشنامه علوم انسانی، vol. -، no. 38 (2)، pp. 49–75، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357210/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی