video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,148

دانلود:

396

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی اسیدهای چرب و میزان ایزومرهای ترانس در روغن های هیدروژنه (جامد) موجود در بازار ایران (زمستان 1381)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 13

چکیده

 سابقه و هدف: روغن یکی از اصلی ترین مواد غذایی انسان است که کیفیت آن عمدتا به نوع اسیدهای چرب موجود در آن بستگی دارد. اسیدهای چرب مختلف اثرات متفاوتی بر سلامت مصرف کنندگان دارند. ارتباط مثبت بین مصرف اسیدهای چرب اشباع و ترانس با بیماری های عروق کرونر(CAD)  مکررا گزارش شده است, و مصرف زیاد آنها تاثیرات مضر شناخته شده ای بر لیپوپروتئین های خون دارد, اما مصرف اسیدهای چرب غیراشباع با چند باند دوگانه (PUFA) از خانواده امگا 3 و نیز اسیدهای چرب غیر اشباع با یک باند دوگانه(MUFA)  باعث کاهش احتمال CAD می شود . از آنجا که اطلاعات روز افزون بیانگر این مطلب است که تاثیر نوع چربی مصرف شده در CAD بیشتر از مقدار مصرف چربی است, و به ویژه با توجه به مطالعاتی که نشان می دهد اثرات سوء اسیدهای چرب ترانس بیش از چربی های اشباع بوده و فقط به بیماری های قلبی عروقی محدود نمی شود. این مطالعه با هدف ارزیابی الگوی اسیدهای چرب روغن های هیدروژنه موجود در بازار ایران در زمستان81  با تاکید بر تعیین مقدار چربی های ترانس موجود در آنها طراحی شد.مواد و روشها: نمونه های مختلف روغن هیدروژنه شامل 15 نمونه از بازار جمع آوری شد. پس از استخراج چربی تام و مشتق سازی به وسیله 2- نیتروفنیل هیدرازید آنالیز اسیدهای چرب توسط روش HPLC انجام گرفت.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد تمام نمونه ها حاوی مقدار زیادی اسیدهای چرب ترانس هستند مجموع اسیدهای چرب اشباع و ترانس در روغن های جامد 59.1% می باشد و این میانگین در برخی نمونه ها بیش از 70% است.بحث: این مطالعه نشان می دهد که در روغن های جامد موجود در بازار ایران مقادیر قابل توجهی اسیدهای چرب بالابرنده کلسترول وجود دارد. با توجه به اینکه اصلاح وضعیت روغن و کاهش اسیدهای چرب اشباع و ترانس و تغییر الگوی مصرف از طریق برنامه ریزی دقیق و دادن آموزش کافی به مصرف کنندگان کاملا امکان پذیراست, انجام این اصلاحات قویا توصیه می شود, و قطعا نقش عمده ای در اصلاح الگوی لیپوپروتین ها و کاهش CAD خواهدداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهرامی، غلامرضا، میرزایی، شهلا، کیانی، امیر، و عاطفی، گلاره. (1382). الگوی اسیدهای چرب و میزان ایزومرهای ترانس در روغن ‌های هیدروژنه (جامد) موجود در بازار ایران (زمستان 1381). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، 7(1 (پیاپی 16))، 1-13. SID. https://sid.ir/paper/357201/fa

  Vancouver: کپی

  بهرامی غلامرضا، میرزایی شهلا، کیانی امیر، عاطفی گلاره. الگوی اسیدهای چرب و میزان ایزومرهای ترانس در روغن ‌های هیدروژنه (جامد) موجود در بازار ایران (زمستان 1381). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)[Internet]. 1382؛7(1 (پیاپی 16)):1-13. Available from: https://sid.ir/paper/357201/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا بهرامی، شهلا میرزایی، امیر کیانی، و گلاره عاطفی، “الگوی اسیدهای چرب و میزان ایزومرهای ترانس در روغن ‌های هیدروژنه (جامد) موجود در بازار ایران (زمستان 1381)،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، vol. 7، no. 1 (پیاپی 16)، pp. 1–13، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357201/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی