مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات اوراسیای مرکزی | سال:1389 | دوره:3 | شماره:7 | صفحه شروع:151 | صفحه پایان:170

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

232

دانلود:

130

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش و تاثیر وهابیت در بحران چچن

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 170

چکیده

 امروزه از مهمترین جریان های افراطی که در بیشتر کشورهای جهان اسلام شکل گرفته و به فعالیت پرداخته, جریان وهابیت است. در حال حاضر این جریان به غرض های سیاسی نیز آلوده شده است. جمهوری خودمختار چچن هم از جمله مناطقی است که از فعالیت های این جریان افراطی به خصوص در زمان جنگ و تیرگی روابط با روسیه, بیبهره نبود. جریان وهابیت با مکتب های متعدد و گوناگونی چون «تصوف» مخالف بوده و هیچگونه سازشی با این آیین در طول دو قرن گذشته نداشته است. از طرفی شاهد نفوذ این مکتب در این سرزمین و تاثیر مستقیم آن بر وقایع مختلفی همچون بحران های رخ داده در سرزمین چچن هستیم. از آن جایی که بررسی این جریان های مذهبی در چچن و نقش آنان در بحران چچن مهم است, بنابراین این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که «وهابیت» چگونه بر بحران چچن تاثیر گذاشته است؟ به نظر می رسد وهابیت از راه حمایت های مادی, معنوی, آموزشی و ترویج ایدئولوژی رهبران تندرو, بر بحران چچن افزوده است. یافته های مقاله نشان می دهد که بدون شک یکی از عوامل مهم و موثر بر بحران چچن وهابیت بوده است که با تفرقه افکنی, افراط طلبی, دخالت در جریان های سیاسی, مسلح کردن هوادارن خود و عدم پیروی از مقام های رسمی, از نقش برجسته ای در چچن برخوردار بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID