مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,609

دانلود:

1,250

استناد:

11

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری فقر در ایران

نویسندگان

محمودی وحید

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 57

چکیده

 هدف این مقاله اندازه گیری فقر در ایران با استفاده از تکنیک های جدید اندازه گیری فقر است. دوره موردنظر از سال 1368 تا یک سال پس از برنامه پنج ساله اول (1373) است. نتایج نشان می دهد که فقر در طول این دوره در کل کشور و نواحی روستایی افزایش یافته است؛ اما با وجود افزایش نرخ فقر در نواحی شهری, وضعیت فقیرترین فقرا در این بخش بهبود یافته است. به عبارت دیگر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در کشور افزایش فقر مطلق را به دنبال داشته است. این مقاله در کنار نتایج کاربردی, متدولوژی جدیدی را برای شاخص معادل سازی پیشنهاد نموده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

محمودی، وحید. (1381). اندازه ‌گیری فقر در ایران. پژوهشنامه بازرگانی، 6(24)، 27-57. SID. https://sid.ir/paper/357060/fa

Vancouver: کپی

محمودی وحید. اندازه ‌گیری فقر در ایران. پژوهشنامه بازرگانی[Internet]. 1381؛6(24):27-57. Available from: https://sid.ir/paper/357060/fa

IEEE: کپی

وحید محمودی، “اندازه ‌گیری فقر در ایران،” پژوهشنامه بازرگانی، vol. 6، no. 24، pp. 27–57، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/357060/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی