video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

719

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین سن نهشته های کربنیفر در برش چینه شناسی خمس، شمال خاوری خلخال بر اساس روزن بران

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 84

چکیده

 در این مطالعه 60 نمونه از نهشته های مربوط به کربنیفر در برش چینه شناسی خمس واقع در 40 کیلومتری جنوب خاوری خلخال از نظر محتوی روزن بران مورد بررسی قرار گرفت. توالی دریایی کربنیفر برش چینه شناسی خمس با ستبرای 163.5 متر متشکل از سنگ آهک و سنگ آهک های دولومیتی به رنگ سیاه تا خاکستری است. مرز زیرین برش مورد پژوهش با سنگ آهک های کرم رنگ کرتاسه به صورت گسل بوده و با گسترش سیل های تیره رنگ در مرز این دو واحد مشخص می شود. مرز بالایی آن نیز با ناپیوستگی دگرشیب با کنگلومرای پلی ژنتیک به سن پلیوسن پوشیده می شود. برش خمس از دیدگاه سازندی تاکنون نام گذاری نشده است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با شناسایی جامعه روزن بران و تعیین سن آنها و همچنین تطابق لایه های در برگیرنده شان با نهشته های کربنیفر در دیگر نواحی ایران, جایگاه چینه شناسی آن تعیین شود. در این پژوهش 30 جنس و 25 گونه از روزن بران کف زی شناسایی شده است که برای اولین بار در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس پراکندگی چینه شناسی روزن بران شناسایی شده, حضور جنس های شاخص و مقایسه جامعه روزن بران مورد پژوهش با روزن بران نهشته های کربنیفر سازند قزل قلعه, سازند باقرآباد, سازند مبارک و بخشی از سازند سردر, می توان سن ویزئن پسین تا باشکرین پیشین را برای ردیف دریایی کربنیفر خمس تعیین کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شعبانیان، رحیم، غنی زاده، ناهیده، محمدی کمیجانی، مهین، و روحی، نسرین. (1394). تعیین سن نهشته های کربنیفر در برش چینه شناسی خمس, شمال خاوری خلخال بر اساس روزن بران. علوم زمین، 24(95 (چینه شناسی و رسوب شناسی))، 77-84. SID. https://sid.ir/paper/356613/fa

  Vancouver: کپی

  شعبانیان رحیم، غنی زاده ناهیده، محمدی کمیجانی مهین، روحی نسرین. تعیین سن نهشته های کربنیفر در برش چینه شناسی خمس, شمال خاوری خلخال بر اساس روزن بران. علوم زمین[Internet]. 1394؛24(95 (چینه شناسی و رسوب شناسی)):77-84. Available from: https://sid.ir/paper/356613/fa

  IEEE: کپی

  رحیم شعبانیان، ناهیده غنی زاده، مهین محمدی کمیجانی، و نسرین روحی، “تعیین سن نهشته های کربنیفر در برش چینه شناسی خمس, شمال خاوری خلخال بر اساس روزن بران،” علوم زمین، vol. 24، no. 95 (چینه شناسی و رسوب شناسی)، pp. 77–84، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/356613/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.