مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه مفید | سال:1386 | دوره:13 | شماره:59 (نامه فلسفی) | صفحه شروع:137 | صفحه پایان:158

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

386

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظریه ادراک در فلسفه ملاصدرا و جایگاه قیام صدوری

نویسنده

عسگری احمد

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 158

چکیده

 یکی از آراء ملاصدرا در مساله علم و ادراک قیام صدوری ادراکات حسی و خیالی است. وی معتقد است نسبت نفس به ادراکات حسی و خیالیش, نسبت جاعل به مجعولش است. در نظر او نقش این دو دسته از صور ادراکی را ایجاد و ابداع می کند. در این خصوص لازم است دو مساله بررسی شود: اولا, جایگاه این مساله در نظام فلسفی ملاصدرا, خصوصا در نسبت با کل نظریه او در باب ادراک نیازمند تبیین است؛ ثانیا, ملاصدرا مانند سایر فلاسفه اسلامی علم را اکتسابی می داند. از آنجا که فاقد شی نمی تواند معطی آن باشد و از طرفی نفس با ادراک هر صورتی واجد آن می شود, با این پرسش مواجه می شویم که نفس چگونه می تواند علت و جاعل صور ادراکی باشد. پیگیری این مساله در آثار ملاصدرا مشخص می کند آنچه غالبا به عنوان نظریه ادراک ملاصدرا فهمیده و ارایه می شود به صورتی است که تبیین اظهارات گوناگون و متفاوت ملاصدرا در باب ادراک و جمع بین آنها را دشوار و بلکه ناممکن می نماید. در این مقاله تلاش می شود تبیین دیگری از نظریه ملاصدرا ارایه گردد و نشان داده شود نکته اساسی این نظریه عمدتا مورد توجه نبوده است. سپس بر اساس تبیینی که از ادراک, صورت می گیرد مساله مربوط به قیام صدوری پاسخ داده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID