مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه مفید
سال:1387 | دوره:14 | شماره:69 (اقتصاد)
صفحه شروع:107 | صفحه پایان:126

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

309

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش صنعت ایران

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 126

چکیده

 این مقاله در صدد است تا با استفاده از روش های اقتصادسنجی, اثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی را بر بخش صنعت ایران ارزیابی نماید. یکی از حساس ترین بحث ها در پذیرش موافقت نامه دور اروگوئه و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت, اندازه گیری اثر تغییر در واردات و صادرات ایران پس از قبول مفاد موافقت نامه است. حذف موانع غیر تعرفه ای و تغیییر نرخ های تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی موجب تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور خواهد شد. صنعت ایران در شرایط فعلی, با برخورداری از حالت انحصاری و دولتی بودن و نیز بهره وری پایین در اکثر بخش ها قادر نسبت با صنایع جهانی رقابت کند. در صورتی که شرایط بهبود یابد, پیوستن به سازمان جهانی تجارت, تولیدات صنعتی را بهتر خواهد ساخت. نتایج این مقاله بر اساس بررسی های سال های (1350-1385) نشان می دهد که در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی, اگر متوسط نرخ تعرفه کالاهای صادراتی %40 کاهش یابد, صادرات صنعتی %200.2 افزایش می یابد و همچنین متوسط نرخ تعرفه کالاهای وارداتی %14 کاهش یابد, واردات صنعتی %5.6 افزایش می یابد و در نهایت, خالص صادرات صنعتی %194.6 افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.