video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,624

دانلود:

295

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ با روش PCR-RFLP

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 46

چکیده

 انگل سارکوسیست, یکی از مهمترین تک یاخته های متعلق به شاخه اپی کمپلسا (Apicomplexa) می باشد که در بین حیوانات خون گرم در کلیه نقاط جهان شایع است. در مطالعه حاضر با استفاده از تکثیر قطعه ژن 18SrRNA و برش آنزیمی, گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ مورد شناسایی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا کیست های ماکروسکوپی سارکوسیستیس از عضلات مری و عضلات بین دنده ای گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهریار جمع آوری شدند. سپس DNA انگل با روش فنل - کلروفرم استخراج شد و قطعه ژن 18SrRNA با استفاده از پرایمر طراحی شده به روش PCR تکثیر شد. در نهایت این قطعه با آنزیم های MsPI و MboI برش داده شد. با توجه به مشخصات باندهای برش شده با آنزیم, تمامی نمونه ها سارکوسیستیس ژیگانتیه آ تعیین شدند. این اولین گزارش تشخیص مولکولی سارکوسیستیس ژیگانتیه آ در ایران است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دلیمی اصل، عبدالحسین، جالوسیان، فاطمه، تحویلداربیرونی، فرید، و غفاری فر، فاطمه. (1389). شناسایی گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ با روش PCR-RFLP. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، 65(1)، 43-46. SID. https://sid.ir/paper/35497/fa

  Vancouver: کپی

  دلیمی اصل عبدالحسین، جالوسیان فاطمه، تحویلداربیرونی فرید، غفاری فر فاطمه. شناسایی گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ با روش PCR-RFLP. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)[Internet]. 1389؛65(1):43-46. Available from: https://sid.ir/paper/35497/fa

  IEEE: کپی

  عبدالحسین دلیمی اصل، فاطمه جالوسیان، فرید تحویلداربیرونی، و فاطمه غفاری فر، “شناسایی گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ با روش PCR-RFLP،” مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، vol. 65، no. 1، pp. 43–46، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/35497/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.