video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

502

دانلود:

196

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف خارمریم (Silybum marianum) و دانه هایی با سرعت تجزیه متفاوت بر قارچ های شکمبه گاومیش خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 213 | صفحه پایان 225

چکیده

 زمینه مطالعه: شناخت پتانسیل های دامی و گیاهی هر منطقه راهی برای جبران کمبود منابع علوفه ای و استفاده بهینه از منابع خوراکی آن کشور می باشد, خارمریم از جمله گیاهان دارویی است که برای دام های بومی خوزستان مصرف علوفه ای نیز دارد.هدف: تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیر جیره های حاوی مقادیر مختلف خارمریم بر فعالیت قارچ ها و کل میکروارگانیسم های شکمبه گاومیش خوزستان در جیره های حاوی دانه با سرعت تجزیه شکمبه ای متفاوت انجام شد.روش کار: اثر جیره های حاوی سطوح مختلف خارمریم (0 g/kg DM, 100 و 200) بر کل میکروارگانیسم ها و قارچ های شکمبه ی گاومیش با استفاده از روش های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: پتانسیل و نرخ تولید گاز جیره های آزمایشی توسط کل میکروارگانیسم ها تفاوت معنی داری نداشت. پتانسیل و نرخ تولید گاز جیره های آزمایشی توسط قارچ های شکمبه گاومیش تفاوت معنی دار داشت و در جیره های حاوی خارمریم افزایش یافتند (p<0.05). در جیره بر پایه جو افزودن خارمریم باعث افزایش عددی قابلیت هضم ماده خشک و NDF گردید در حالی که در جیره بر پایه ذرت, باعث کاهش ناچیز هضم ماده خشک و NDF شد. در محیط کشت اختصاصی قارچ ها, قابلیت هضم NDF, در هر دو جیره پایه در زمان 9 روز و کل دوره تحت تاثیر جیره های حاوی خارمریم قرار گرفت و با افزایش سطح خارمریم, هضم NDF کاهش یافت (p<0.05). صرف نظر از نوع جیره پایه, قابلیت هضم (p>0.05) NDF و ماده خشک (p<0.05) در هر دو جیره پایه در زمان 6 روز, با ازدیاد مقدار خارمریم افزایش داشت.نتیجه گیری نهایی: در کل استفاده از خارمریم اثر منفی بر میکروارگانیسم ها و هضم مواد مغذی توسط آنها نداشت, بنابراین نتایج نشان می دهد که می توان از خارمریم تا %20 جیره گاومیش بدون اثرات منفی بر هضم و تخمیر توسط کل میکروارگانیسم ها و قارچ ها استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیک زادمرتضی چاجی، زینب، میرزاده، خلیل، محمدآبادی، طاهره، و ساری، محسن. (1394). تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف خارمریم (Silybum marianum) و دانه هایی با سرعت تجزیه متفاوت بر قارچ های شکمبه گاومیش خوزستان. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، 70(2)، 213-225. SID. https://sid.ir/paper/35479/fa

  Vancouver: کپی

  نیک زادمرتضی چاجی زینب، میرزاده خلیل، محمدآبادی طاهره، ساری محسن. تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف خارمریم (Silybum marianum) و دانه هایی با سرعت تجزیه متفاوت بر قارچ های شکمبه گاومیش خوزستان. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)[Internet]. 1394؛70(2):213-225. Available from: https://sid.ir/paper/35479/fa

  IEEE: کپی

  زینب نیک زادمرتضی چاجی، خلیل میرزاده، طاهره محمدآبادی، و محسن ساری، “تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف خارمریم (Silybum marianum) و دانه هایی با سرعت تجزیه متفاوت بر قارچ های شکمبه گاومیش خوزستان،” مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، vol. 70، no. 2، pp. 213–225، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/35479/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.