video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

657

دانلود:

232

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سرمی بیماری کلامیدیوز در بوقلمون های استان خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 61

چکیده

 به منظور بررسی سرولوژیکی بیماری کلامیدیوز در بوقلمون های استان خوزستان از تعداد 270 قطعه بوقلمون در سنین و جنس های مختلف از شهرهای مختلف استان خوزستان خونگیری صورت گرفت و سرم آنها با کیت الیزا ایمونوکامب از نظر وجود پادتن ضد کلامیدوفیلا پسیتاسی مورد آزمایش قرار گرفت. در مجموع 9/58 درصد از سرم ها در آزمایش الیزا مثبت بودند. آزمون مربع کای نشان داد که میزان شیوع در بوقلمون های جوان با سن کمتر از شش ماه (25 درصد) به طور معنی داری (P<0.005) از بوقلمون های بالغ (66 درصد) کمتر بوده و این میزان در ماه های گرم سال (9/68 درصد) نیز به مراتب (p<0.005) از ماه های سرد (3/49 درصد) سال بالاتر بود. در بین شهرهای تحت بررسی شوشتر با 7/85 درصد بیشترین و هفت گل با 42/31 درصد کمترین میزان شیوع را داشتند. نتایج این تحقیق دال بر احتمال وجود بیماری کلامیدیوز در بوقلمون های منطقه است. تلاش های بعدی جهت تشخیص قطعی این بیماری از طریق جداسازی عامل آن, پیشنهاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قربان پورنجف آبادی، مسعود، و میاحی، منصور. (1387). بررسی سرمی بیماری کلامیدیوز در بوقلمون های استان خوزستان. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، 63(1)، 59-61. SID. https://sid.ir/paper/34763/fa

  Vancouver: کپی

  قربان پورنجف آبادی مسعود، میاحی منصور. بررسی سرمی بیماری کلامیدیوز در بوقلمون های استان خوزستان. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)[Internet]. 1387؛63(1):59-61. Available from: https://sid.ir/paper/34763/fa

  IEEE: کپی

  مسعود قربان پورنجف آبادی، و منصور میاحی، “بررسی سرمی بیماری کلامیدیوز در بوقلمون های استان خوزستان،” مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، vol. 63، no. 1، pp. 59–61، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/34763/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.