مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

176

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر تابع تولید سلامتی در استان های ایران

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 106

چکیده

 در این مقاله عوامل موثر بر سلامتی در ایران با استفاده از تخمین تابع تولید سلامتی بررسی می شود. در این بررسی فرض شده است که سلامتی از طریق عوامل مراقبت های بهداشتی, اجتماعی – اقتصادی, عوامل محیطی و سبک زندگی متاثر می شود. برای این امر سلامتی به عنوان ستانده به وسیله نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر کمی شده است. برای کمی کردن فاکتورهای تاثیرگذار بر سلامتی از متغیرهای سرانه مخارج بهداشتی, درآمد سرانه, درصد جمعیت بیکار, درصد جمعیت باسواد, الگوی تغذیه, درصد جمعیت متاهل, سرانه مصرف دخانیات, درصد جمعیت شهرنشین و درصد شاغلین بخش صنعت استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه داده های تابلویی 28 استان کشور در طی سال های (1382-1379) می باشد. نتایج تخمین تابع نشان دادند که افزایش سرانه مخارج بهداشتی تاثیر معنی داری بر بهبود وضعیت سلامت در کشور نخواهد داشت ولی افزایش درصد شاغلین, درصد باسوادی, درصد جمعیت شهرنشین, درآمد سرانه و بهبود الگوی تغذیه سلامتی را در کشور بهبود خواهند بخشید. همچنین در بین متغیرهای ذکر شده, درصد جمعیت شاغل و درصد باسوادی بیشترین ضریب و اهمیت را دارا هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  جهانگرد، ا.، و علی زاده، ن. (1388). برآورد عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر تابع تولید سلامتی در استان های ایران. نامه مفید, 15(75 (نامه اقتصادی)), 85-106. https://sid.ir/paper/3475/fa

  Vancouver: کپی

  جهانگرد اسفندیار، علی زاده ناصرالدین. برآورد عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر تابع تولید سلامتی در استان های ایران. نامه مفید. 1388 [cited 2023January31];15(75 (نامه اقتصادی)):85-106. Available from: https://sid.ir/paper/3475/fa

  IEEE: کپی

  جهانگرد، ا.، علی زاده، ن.، 1388. برآورد عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر تابع تولید سلامتی در استان های ایران. نامه مفید, [online] 15(75 (نامه اقتصادی)), pp.85-106. Available: https://sid.ir/paper/3475/fa.


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.