video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

857

دانلود:

167

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه فلور قارچی مجرای شنوایی خارجی و لاله گوش گربه های سالم موکوتاه اهلی و ایرانی

صفحات

 صفحه شروع 251 | صفحه پایان 256

چکیده

 زمینه مطالعه: قارچ ها یکی از عوامل شایع بیماریزا در التهاب مجرای شنوایی خارجی بشمار می روند.هدف: هدف این مطالعه مقایسه فلور قارچی مجرای شنوایی خارجی و بخش مقعر لاله گوش گربه های نژاد ایرانی و موکوتاه اهلی سالم بود.روش کار: نمونه برداری از 120 قلاده گربه سالم (60 قلاده نژاد ایرانی و 60 قلاده نژادموکوتاه اهلی) با استفاده از روش نوار چسب و سواب انجام شد.نتایج: از مجموع 103 مورد کشت مثبت, 83 مورد (80.6%) مربوط به قارچ های رشته ای بود. عفونت های درماتوفیتی در 3 مورد (5%) تشخیص داده شد. آلودگی های مخمری نیز در 20 مورد (19.4%) وجود داشت. براساس نتایج این مطالعه تفاوت معنی داری بین فلور قارچی گوش در گربه های ایرانی و موکوتاه اهلی وجود نداشت.نتیجه گیری نهایی: در مجرای شنوایی و لاله گوش بسیاری از گربه های سالم قارچ های مخمری و رشته ای وجود دارد که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب ممکن است شکل بیماریزا پیدا کنند. همچنین عوامل درماتوفیتی ممکن است در گربه های به ظاهر سالم به صاحبانشان منتقل شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شهابی، مجید، جمشیدی، شهرام، خسروی، علیرضا، و اکبرین، حسام الدین. (1391). مقایسه فلور قارچی مجرای شنوایی خارجی و لاله گوش گربه های سالم موکوتاه اهلی و ایرانی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، 67(3)، 251-256. SID. https://sid.ir/paper/34554/fa

  Vancouver: کپی

  شهابی مجید، جمشیدی شهرام، خسروی علیرضا، اکبرین حسام الدین. مقایسه فلور قارچی مجرای شنوایی خارجی و لاله گوش گربه های سالم موکوتاه اهلی و ایرانی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)[Internet]. 1391؛67(3):251-256. Available from: https://sid.ir/paper/34554/fa

  IEEE: کپی

  مجید شهابی، شهرام جمشیدی، علیرضا خسروی، و حسام الدین اکبرین، “مقایسه فلور قارچی مجرای شنوایی خارجی و لاله گوش گربه های سالم موکوتاه اهلی و ایرانی،” مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، vol. 67، no. 3، pp. 251–256، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/34554/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.