مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,070

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل همراه پرفشاری خون نتایج یک مطالعه جامعه نگر

نویسندگان

شکاری پ. | عباسی ی. | فخری ر.

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 44

چکیده

 این مطالعه به منظور شناسایی تعدادی از عوامل همراه با پرفشاری خون, انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی و مقطعی است, 768 نفر نمونه (440 مرد و 328 زن) به صورت خوشه ای و تصادفی در شهر قزوین انتخاب شده اند. داده ها از روی پرسشنامه, شرح حال و معاینه به دست آمده و پس از تطبیق سن و جنس و توده بدن پردازش شده و از ضرایب همبستگی پیرسون, استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که میزان شیوع پرفشاری خون در مردان 24% در مقابل زنان با شیوع 18.5%می باشد (P>0.05) همچنین با افزایش سن در هر دو جنس, شیوع پرفشاری خون نیز بیشتر می شود. در مردان از 11% در دهه سوم زندگی به 67% در دهه هفتم می رسد (P<0.05), و در زنان به ترتیب 7% در دهه سوم و 63% در دهه هفتم می باشد (P<0.05) این بیماری در مردان سیگاری 29% (در مقابل 20% در مردان غیرسیگاری) (P>0.05) بی تحرک 30% (در مقابل 7% در مردان دارای تحرک) (P<0.05) بی سواد 50% (در مقابل 22% در مردان با سواد) (P<0.05) دارای سابقه خانوادگی پرفشاری خون 29% (در مقابل 21% در مردان بدون سابقه خانوادگی پرفشاری خون) (P>0.05) متاهل 27% (در برابر 16% در مردان مجرد) (P<0.05), شیوع دارد. اما در زنان بی تحرک 18% (در مقابل 18% در زنان باتحرک) (P>0.05), بی سواد 63% (در مقابل 14% در زنان باسواد) (P<0.05), متاهل 22% (در مقابل 6% در زنان مجرد) (P>0.05) و بالاخره در زنان مصرف کننده قرص های خوراکی ضدبارداری در سن 40-30 سالگی, 25% در مقابل 12% (P<0.05) در کسانی که در همین سنین قرص ضد بارداری مصرف نمی کردند, شیوع نشان می دهد.می توان نتیجه گیری کرد که فاکتورهایی نظیر محدودیت در مصرف سیگار و قرص های ضد بارداری خوراکی و همچنین انجام فعالیت های فیزیکی و سوادآموزی با کاهش شیوع بیماری پرفشاری خون مرتبط است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جوادی، حمیدرضا. (1382). عوامل همراه پرفشاری خون نتایج یک مطالعه جامعه‌ نگر. طب و تزکیه، -(49)، 39-44. SID. https://sid.ir/paper/34458/fa

  Vancouver: کپی

  جوادی حمیدرضا. عوامل همراه پرفشاری خون نتایج یک مطالعه جامعه‌ نگر. طب و تزکیه[Internet]. 1382؛-(49):39-44. Available from: https://sid.ir/paper/34458/fa

  IEEE: کپی

  حمیدرضا جوادی، “عوامل همراه پرفشاری خون نتایج یک مطالعه جامعه‌ نگر،” طب و تزکیه، vol. -، no. 49، pp. 39–44، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/34458/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.