مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه مفید
سال:1387 | دوره:14 | شماره:68 (نامه فلسفی)
صفحه شروع:93 | صفحه پایان:108

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

202

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فهم فلسفی و تاریخی اندیشه سیاسی بر اساس تلفیقی از نظرات اسکینر، اکشات، و اسپریگنز

نویسنده

گلشنی علی اصغر

صفحات

 صفحه شروع 93 | صفحه پایان 108

چکیده

 این مقاله نظرات کوئنتین اسکینر, مایکل اکشات, و تامس اسپریگنز را در خصوص فهم اندیشه سیاسی مورد توجه قرار می دهد و ضمن شرح آنها و بیان کاستی های هر یک, امکان تلفیق آنها را بررسی می کند. چنین تلفیقی در واقع تلفیق دو رویکرد فلسفی و تاریخی در خصوص فهم نظریات رایج در حوزه اندیشه یا فلسفه سیاسی است که در مقام مقایسه با هر یک از دو رویکرد مزبور از جامعیت و قابلیت بیشتری در فهم و ارزیابی این نظریات برخوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی






  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.