مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

834

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی هم خوانی تشخیص های مطرح شده در گزارش صبحگاهی با زمان ترخیص در یک مرکز آموزشی - درمانی دانشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 58 | صفحه پایان 63

چکیده

گزارش صبحگاهی از مهمترین ارکان آموزش پزشکی در بخشهای بالینی می باشد. با توجه به اهمیت این مسئله جهت برآورد کیفیت گزارش صبحگاهی در یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاهی تهران و عوامل موثر بر آن, این مطالعه صورت گرفت. هدف این بررسی مقطعی, مقایسه تشخیص بیماران معرفی شده در گزارش صبحگاهی و تشخیص نهایی در زمان ترخیص و عوامل موثر بر آن چون زمان و تعداد بیماران بستری, نحوه معرفی بیمار و حضور استاد بخش مربطه در طی سه ماه بر روی کلیه بیماران معرفی شده صورت گرفت. از میان 104 بیمار معرفی شده در84 % موارد در زمان ترخیص تشخیص قطعی وجود داشته که از این تعداد در 68% موارد هم خوانی با تشخیص گزارش صبحگاهی مشهود بود. در میان عوامل موثر تنها در 2 مورد همبستگی دیده شد (Pvalue<0.05) . الف - همبستگی بین وجود اشکال در معرفی بیمار با همخوانی در کل تشخیص های افتراقی مطرح شده و تشخیص قطعی ب - همبستگی بین نحوه معرفی بیماران با همخوان کل تشخیص های افتراقی مطرح شده در گزارش صبحگاهی و تشخیص قطعی. میزان همخوانی تشخیص مطرح شده در گزارش صبحگاهی و تشخیص نهایی حین ترخیص در این مرکز کمتر از برخی مطالعات قبلی مشابه می باشد. از طرفی وجود اشکال در نحوه معرفی بر روی تشخیص استادان و نظر آنان موثر بوده است (Pvalue = 0.004)  گذاردن بازخورد بیماران معرفی شده می تواند در ارتقاء گزارش صبحگاهی بعنوان یکی از ارکان مهم آموزش بالینی نقش بسزایی را ایفا نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کدیور، ملیحه، و مرشدی، مژگان. (1382). بررسی هم خوانی تشخیص های مطرح شده در گزارش صبحگاهی با زمان ترخیص در یک مرکز آموزشی - درمانی دانشگاهی. طب و تزکیه، -(51)، 58-63. SID. https://sid.ir/paper/34409/fa

  Vancouver: کپی

  کدیور ملیحه، مرشدی مژگان. بررسی هم خوانی تشخیص های مطرح شده در گزارش صبحگاهی با زمان ترخیص در یک مرکز آموزشی - درمانی دانشگاهی. طب و تزکیه[Internet]. 1382؛-(51):58-63. Available from: https://sid.ir/paper/34409/fa

  IEEE: کپی

  ملیحه کدیور، و مژگان مرشدی، “بررسی هم خوانی تشخیص های مطرح شده در گزارش صبحگاهی با زمان ترخیص در یک مرکز آموزشی - درمانی دانشگاهی،” طب و تزکیه، vol. -، no. 51، pp. 58–63، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/34409/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی