مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,067

دانلود:

602

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تیم تروما

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 48

چکیده

 تیم تروما تیمی است که جهت مراقبت و درمان بیماران ترومایی توسط یک رهبر که پزشک متخصص است هماهنگ می شوند. هدف مقاله حاضر این است که تیم تروما, اهمیت آن و وظایف اعضای آنرا معرفی کند و سپس به طور خاص به رهبری تیم تروما پرداخته, با بررسی علمی و بر اساس شواهد ارزیابی کند که چه کسی بهتر است رهبری تیم تروما را به عهده داشته باشد. بررسی مطالعات انجام شده در جوامع مختلف نشان می دهد بهترین راهکار جهت ارتقا بهینه عاقبت بیماران ترومایی بخصوص بیماران آسیب دیده شدید, ارایه خدمات درمانی در غالب یک تیم تخصصی تروما می باشد. بدیهی است فعالیت این تیم در غالب یک سیستم منسجم به نام سیستم تروما بهترین پاسخ را دارد. از جمع بندی نظر افراد خبره در مقالات و در کشور و وضعیت موجود, می توان پیشنهاد کرد که تاسیس مراکز ترومای درجه 1 و 2 و 3 و 4 و تشکیل تیم تروما و رشته فلوشیپ جراحی تروما در کشور ضروری می باشد. جراح تروما در مراکز ترومای درجه 1 و 2 مسوولیت رهبری تیم تروما را به عهده خواهد داشت و مراکز ترومای درجه 3 توسط جراح عمومی با بصیرت خوب به بیمار ترومای متعدد (Multiple Trauma) اداره شوند لذا توجه خاص به آموزش تروما در دوره تخصصی جراحی عمومی ضروری می باشد تا بتدریج نیازهای اساسی درمانی تروما در ایران مرتفع شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحیمی موقر، وفا، زرگر، موسی، ثابت دیوشلی، بهارک، و کاربخش داوری، مژگان. (1386). تیم تروما. طب و تزکیه، 16(4-3 (مسلسل 67-66))، 40-48. SID. https://sid.ir/paper/34375/fa

  Vancouver: کپی

  رحیمی موقر وفا، زرگر موسی، ثابت دیوشلی بهارک، کاربخش داوری مژگان. تیم تروما. طب و تزکیه[Internet]. 1386؛16(4-3 (مسلسل 67-66)):40-48. Available from: https://sid.ir/paper/34375/fa

  IEEE: کپی

  وفا رحیمی موقر، موسی زرگر، بهارک ثابت دیوشلی، و مژگان کاربخش داوری، “تیم تروما،” طب و تزکیه، vol. 16، no. 4-3 (مسلسل 67-66)، pp. 40–48، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/34375/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی