مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

767

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جهان - تصویر بررسی اجمالی ساختار منابع معرفت از دید ویتگنشتاین

نویسندگان

حجت مینو

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 94

چکیده

 در نظر ویتگنشتاین امکان معرفت و خطا هر دو تنها به وجود زمینه ای غیرقابل تردید وابسته است و این زمینه را نحوه معیشت انسان و بازیهای زبانی ای که در آنها شرکت می جوید فراهم می آورند. ساختار این زمینه خاص تحت عنوان آنچه ویتگنشتاین آن را «جهان - تصویر» (world-picture) می نامد قابل بررسی است. این مقاله به بررسی جهان - تصویر و شرح مختصر ویژگیهایی که ویتگنشتاین برای آن بر می شمارد می پردازد. به نظر می رسد ویتگنشتاین معتقد است که آن چیزی که نهایتا هر معرفتی و هر استدلالی به آن ختم می شود از نوع نظر (seeing) نیست, بلکه از نوع عمل (acting) است. اعمال غریزی (instinctive behaviour) انسان و اعمالی که, خصوصا در مراحل اولیه آموزش, از اطرافیانش با اعتماد صرف به آنان, تعلیم می گیرد. این نحوه عمل فرضهایی (assumptions) را در خود دارد که کودک آنها را همراه با آنچه می آموزد جذب می کند. در این صورت, مبانی معرفت, یعنی همان امور یقینی, از جنس معرفت نیستند و بنابراین سخن از توجیه در مورد آنها بی معناست. نوعا جهان - تصویری که از این طریق شکل می گیرد, امری همگانی است و نه متعلق به فرد, و در عین حال نظامی همبسته است که اجزای آن اتکای دو جانبه بر یکدیگر دارند. و هر پژوهشی که از سوی شخص بخواهد صورت گیرد تنها بر این مبنای قطعی ممکن خواهد بود. اما این قطعیت به معنای مطابقت آنها با واقع نیست, بلکه مطابقت با واقع در این مورد اصلا کاربرد روشنی ندارد. در عین حال تغییر در جهان - تصویر نیز امری ناممکن نیست, هر چند تنها تحت شرایطی خاص روی می دهد. تنوع جهان - تصویرها مساله کیفیت مواجهه آنها را پیش می کشد و اینکه آیا نوعی امر عینی که فیصله بخش اختلاف جهان - تصویرها باشد وجود دارد یا نه؟ در این خصوص تفسیرهای مختلفی از رای ویتگنشتاین شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حجت، مینو. (1382). جهان - تصویر بررسی اجمالی ساختار منابع معرفت از دید ویتگنشتاین . نامه مفید، 9(36 (فلسفه))، 71-94. SID. https://sid.ir/paper/3405/fa

  Vancouver: کپی

  حجت مینو. جهان - تصویر بررسی اجمالی ساختار منابع معرفت از دید ویتگنشتاین . نامه مفید[Internet]. 1382؛9(36 (فلسفه)):71-94. Available from: https://sid.ir/paper/3405/fa

  IEEE: کپی

  مینو حجت، “جهان - تصویر بررسی اجمالی ساختار منابع معرفت از دید ویتگنشتاین ،” نامه مفید، vol. 9، no. 36 (فلسفه)، pp. 71–94، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/3405/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.