مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

692

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آکنه در مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهر قزوین

صفحات

 صفحه شروع 60 | صفحه پایان 66

چکیده

 زمینه: بیماری های پوستی ابعاد مختلف زندگی بیماران مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهند. آکنه به عنوان یکی از بیماری های التهابی پوست تاثیر بارزی در کیفیت زندگی افراد به خصوص نوجوانان دارد.مواد و روش ها: با استفاده از یک مطالعه توصیفی تحلیلی و با بکارگیری روش نمونه گیری خوشه ای, 403 نفر از دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی مبتلا به آکنه انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت زندگی بیماران آکنه ای (DLQI و CADI) به صورت مصاحبه حضوری جمع آوری شد و نتایج توصیفی استخراج و روابط تحلیلی با استفاده از آزمون کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن آنالیز گردید.یافته ها: میانگین سنی دانش آموزان 15.8±1 بود. 48.4 درصد از شرکت کنندگان مذکر و 51.6 درصد مونث بودند. 31.2 درصد به علت وجود آکنه پرخاشگری در حد زیاد و بسیار زیاد داشتند. 13.7 درصد دچار مشکلاتی در فعالیت های اجتماعی به علت آکنه شده بودند. 30.8 درصد اظهار داشتند که به علت ظاهر پوستی خود احساس افسردگی می کنند. ارتباط معنی داری بین سطح سواد والدین با کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به آکنه مشاهده شد (P=0.001).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین شدت آکنه و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری وجود دارد. وجود آکنه می تواند ابعاد مختلف زندگی بیماران را به درجات متفاوت تحت تاثیر قرار دهد تا در فعالیت های اجتماعی, درسی, تفریحی و همچنین ابعاد روحی و روانی, افراد از این بیماری متاثر شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهشتی، اکرم، و باریکانی، آمنه. (1388). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آکنه در مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهر قزوین. طب جنوب، 12(1)، 60-66. SID. https://sid.ir/paper/34033/fa

  Vancouver: کپی

  بهشتی اکرم، باریکانی آمنه. بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آکنه در مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهر قزوین. طب جنوب[Internet]. 1388؛12(1):60-66. Available from: https://sid.ir/paper/34033/fa

  IEEE: کپی

  اکرم بهشتی، و آمنه باریکانی، “بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آکنه در مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهر قزوین،” طب جنوب، vol. 12، no. 1، pp. 60–66، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/34033/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

  طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی