مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

893

دانلود:

228

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیک آپاندیسیت خوشه ای در استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

احمدی علی | خدیوی رضا

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 46

چکیده

 زمینه: آپاندیسیت شایع ترین بیماری و علت شکم درد منجر به جراحی است. آنچه ما را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم فراوانی غیر منتظره موارد مظنون به آپاندیسیت به صورت خوشه ای (گروهی) و تعیین علل آن در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.مواد و روش ها: در یک مطالعه تحلیلی گذشته نگر از نوع مورد- شاهدی مبتنی بر جمعیت از 11 روستای بخش بازفت شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری, 54 نفر به عنوان گروه مورد انتخاب و با 54 نفر به عنوان گروه شاهد, مورد مقایسه قرار گرفتند. برای هر دو گروه مورد و شاهد, یادآمد خوراکی آنها پرسش گردید.یافته ها: میزان بروز آپاندیسیت در یازده روستای مورد بررسی 57/1 درصد و در روستایی با جمعیت 275 نفر که کانون تلقی گردید, 12 درصد بود. میزان صحت آپاندیسیت بر اساس پاتولوژی 1/57 درصد به دست آمد. با مقایسه سوابق مواجهه در گروه های مورد بررسی, علل اصلی درد شکم در افراد مظنون به آپاندیسیت, مصرف سبزیجات وحشی (کوهی) به نام های کنگر, کرفس, تره, لوه و مچه به تنهایی با OR=7.75 و (21/87 – 8/ 95%CI: (2یا مخلوط با ماست محلی و مصرف ترکیبی به نام تلیکه با OR=6.25 و 95CI: (2/4–16/1)% بوده است.نتیجه گیری: در معاینات پزشکی افراد مظنون به آپاندیسیت گروهی و کاندید آپاندکتومی, توجه به تاریخچه مصرف مواد غذایی, مخصوصا سبزیجات کوهی (وحشی) و محلی ضروری و مهم به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  احمدی، علی، و خدیوی، رضا. (1387). بررسی اپیدمیولوژیک آپاندیسیت خوشه ای در استان چهارمحال و بختیاری. طب جنوب، 11(1)، 40-46. SID. https://sid.ir/paper/33871/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی علی، خدیوی رضا. بررسی اپیدمیولوژیک آپاندیسیت خوشه ای در استان چهارمحال و بختیاری. طب جنوب[Internet]. 1387؛11(1):40-46. Available from: https://sid.ir/paper/33871/fa

  IEEE: کپی

  علی احمدی، و رضا خدیوی، “بررسی اپیدمیولوژیک آپاندیسیت خوشه ای در استان چهارمحال و بختیاری،” طب جنوب، vol. 11، no. 1، pp. 40–46، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/33871/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی