Start: 2/7/2023 10:43:23 PMEnd: 2/7/2023 10:43:27 PM >> 98

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

575

دانلود:

196

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی جدایه های اشرشیا کلی جدا شده از آب سواحل بوشهر با روش PCR

صفحات

 صفحه شروع 383 | صفحه پایان 292

چکیده

 زمینه تشخیص با روش های استاندارد نتوانسته است تمام مشکلات تشخیصی اشرشیا کلی را حل نماید. اما با گسترش مطالعات ژنومیک, به نظر می رسد واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) توان کافی برای حل این مشکل را داشته باشد. هدف از این مطالعه تشخیص جدایه های محیطی اشرشیا کلی با کاربرد روش PCR و استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای قطعات ژن های lacZ, uidA, cyd و lacY بود. مواد و روش ها شناسایی ملکولی اشرشیا کلی با آزمایش های PCR و پرایمرهای چهارگانه فوق بر روی DNA ژنومی تخلیص شده از 120 جدایه محیطی اشرشیا کلی به همراه سویه های استاندارد شیگلا و سویه های انتروهموراژیک اشرشیا کلی به عنوان کنترل انجام شد. کلیه جدایه های محیطی مورد استفاده در یک مطالعه قبلی از آب سواحل بوشهر جداسازی و با روش های استاندارد باکتری شناسی شناسایی شده و سپس جهت مطالعات بعدی در دمای منفی 70 نگهداری شده اند. یافته ها پرایمرها قدرت شناسایی اهداف خود را در جدایه های محیطی و سویه های استاندارد داشتند. مشخص گردید به طور هم زمان چهار قطعه مربوط به ژن های lacZ, uidA, cyd و lacY فقط در جدایه ها و سویه های اشرشیا کلی وجود دارند. این روش PCR قدرت جداسازی اشرشیا کلی را از شیگلا, به عنوان نزدیک ترین جنس فیلوژنیک, داشته و برخلاف روش های کلاسیک, توانست سویه انتروهموراژیک را به عنوان اشرشیا کلی تشخیص دهد. نتیجه گیری روش PCR طراحی شده برای قطعات ژن های lacZ, uidA, cyd و lacY دقت لازم برای شناسایی و جداسازی اشرشیا کلی از گونه های بسیار مشابه را داشته بنابراین به عنوان یک روش ملکولی قابل اطمینان در تشخیص اشرشیا کلی معرفی می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی