مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طب جنوب | سال:1392 | دوره:16 | شماره:2 | صفحه شروع:156 | صفحه پایان:163

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

506

دانلود:

129

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پارگی دیافراگم در اثر تروما: یک خطای تشخیصی شایع

صفحات

 صفحه شروع 156 | صفحه پایان 163

چکیده

پارگی دیافراگم یک حالت تهدیدکننده حیات است که نسبتا ناشایع بوده و اغلب به علت ترومای بلانت یا نفوذی به وجود می آید. این حالت ممکن است در مراحل اولیه مورد توجه قرار نگرفته و با تاخیر تشخیص آن داده شود. این مطالعه به صورت گذشته نگر, اطلاعات پنج بیماری است که طی سال های 1375 تا 1390 دچار پارگی دیافراگم شده بودند. سن این بیماران (4 مرد و 1 زن), بین 13 تا 63 سال (میانگین سنی 37 سال) بود. همه موارد پارگی دیافراگم در سمت چپ و علت 4 مورد آنها ترومای بلانت بود. تشخیص بیماری در 4 مورد با تاخیر 3 روز تا 4 سال بوده و به علت این تاخیر 3 بیمار دچار ناتوانی و 1 مورد منجر به مرگ شد. حتی با وجود انجام لاپاراتومی در مراکز دیگر (2 مورد) تشخیص با تاخیر داده شد. بنابراین با وجود ناشایع بودن پارگی دیافراگم تشخیص این بیماری مشکل می باشد و حتی در صورت عدم دقت در حین لاپاراتومی نیز ممکن است تشخیص با تاخیر داده شود, لذا داشتن شک بالینی قوی, انجام گرافی های سریال و به موقع, دقت در اکسپلور کامل شکم و به ویژه هر دو دیافراگم در حین لاپاراتومی می تواند به تشخیص به هنگام این بیماری کمک کند. هدف از ارائه این مقاله گزارشی از پارگی دیافراگم و ایرادات تشخیصی آن, به منظور جلب توجه پزشکان برای تشخیص سریع تر و درمان به موقع این بیماران می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID