مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

938

دانلود:

262

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کیفی علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده در شهر بوشهر

صفحات

 صفحه شروع 142 | صفحه پایان 149

چکیده

 بررسی رفتار و نگرش مردان در زمینه مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده و آگاهی از نیازهای آنان, نقش اساسی در جهت تغییرات مناسب ساختاری مراکز بهداشتی- درمانی دارد. جهت تعیین علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده در شهر بوشهر, از روش مباحثه گروهی روی عنوان خاص (Focus Group Discussion) استفاده شد. در این پژوهش, 16 مصاحبه گروهی با 100 نفر شرکت کننده در گروههای 7-6 نفره انجام شد. شرکت کنندگان شامل زنان (دو زیرگروه کمتر از 30 سال و 30 سال به بالا) و مردان (دو زیر گروه کمتر از 35 سال و 35 سال به بالا) متاهل شهر بوشهر بود؛ هر کدام از زیرگروهها بر اساس سطح سواد به زیر دیپلم و دیپلم به بالا تقسیم شدند. از علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده شامل: مسائل فرهنگی, اجتماعی همچون طعن و تمسخر اطرافیان در صورت استفاده مردان از روش های پیشگیری, عدم آگاهی از حقوق زنان در خصوص بهداشت باروری, به نحوی که تنها خود را مسئول پیشگیری از بارداری می دانند, تبلیغات ناکارآمد با مفاهیم کلی گو و غیرقابل فهم عامه, اطلاع رسانی ناکافی در خصوص نحوه ارائه خدمات در مراکز دولتی, عدم تطابق ساعات کار مراکز با وقت آزاد مردان, نبود فضای مناسب جهت مشاوره حضوری با مردان (اتاق مناسب و خصوصی) و عدم پاسخ مناسب به تمایل مردان جهت دریافت خدمات در این زمینه از افراد همگن (مشاورین مرد), باعث شده که شدت عدم مشارکت مردان تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود که تبلیغات فکورانه و کارآمد, متناسب با گروههای هدف افزایش یافته و از پرسنل مرد ارائه دهنده خدمت استفاده گردد و افزایش کیفیت خدمات تنظیم خانواده با تاکید بر افزایش آگاهی زنان از حقوق خود در زمینه بهداشت باروری می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رستمیان، عبدالرحمان، حیدری، غلامرضا، ظفرمند، محمدهادی، اسعدی، کامبیز، برغندان، رضا، دیانت، مهین، و بحتویی، مهرزاد. (1380). بررسی کیفی علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده در شهر بوشهر. طب جنوب، 4(2)، 142-149. SID. https://sid.ir/paper/33517/fa

  Vancouver: کپی

  رستمیان عبدالرحمان، حیدری غلامرضا، ظفرمند محمدهادی، اسعدی کامبیز، برغندان رضا، دیانت مهین، بحتویی مهرزاد. بررسی کیفی علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده در شهر بوشهر. طب جنوب[Internet]. 1380؛4(2):142-149. Available from: https://sid.ir/paper/33517/fa

  IEEE: کپی

  عبدالرحمان رستمیان، غلامرضا حیدری، محمدهادی ظفرمند، کامبیز اسعدی، رضا برغندان، مهین دیانت، و مهرزاد بحتویی، “بررسی کیفی علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده در شهر بوشهر،” طب جنوب، vol. 4، no. 2، pp. 142–149، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/33517/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی