مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,256

دانلود:

768

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آلودگی منابع آب های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعه موردی: مرکز دفن تاکستان)

صفحات

 صفحه شروع 909 | صفحه پایان 921

چکیده

 تاکستان واقع در جنوب غربی قزوین و ارتفاع 1265 متر از سطح دریاست که بخش زیادی از آب آن از منابع آب زیرزمینی تامین می شود. جهت جریان آب زیرزمینی دشت, از غرب به طرف شرق است, اما در نواحی شمالی به طرف جنوب شرقی و در نواحی جنوب و جنوب غربی نیز به سمت مرکز دشت و در جهت شمال شرقی تغییر مسیر می دهد. با توجه به آنکه لندفیل تاکستان که تمهیدات بهداشتی خاصی برای آن ملحوظ نشده است, امکان نشت و ورود شیرابه به منابع آب های زیرزمینی مجاور وجود دارد, به همین دلیل بررسی و مطالعه تغییرات کیفیت شیمیایی آبخوان متاثر از شیرابه لندفیل دارای اهمیت بسیاری است. نتایج تحقیق, با مقایسه مقادیر پارامترهای کیفی در شیرابه با استاندارد ملی تخلیه به آب های سطحی و چاه های جاذب, بیانگر آن بود که شیرابه لندفیل تاکستان در سال های 1383 و 1393 دارای مقادیری بیش از استاندارد ملی تخلیه بوده است و نباید به سهولت و بدون مدیریت به محیط پیرامون راه یابد. همچنین, مقایسه نتایج آنالیز پارامترهای کیفی آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی بیانگر افزایش شایان توجه برخی آلاینده ها به خصوص فلزات سنگین بوده است. دلیل احتمالی این امر می تواند نشت شیرابه به محیط و نفوذ به منابع آب زیرزمینی مجاور لندفیل باشد. علاوه بر آن, میزان غلظت فلزات سرب, کادمیوم و نیکل در نمونه های آب محدوده مطالعاتی در مقایسه با سایر آلاینده های مورد مطالعه بیشترین تجاوز از میزان استانداردهای کیفی ملی و بین المللی را داشت. به طور کلی می توان گفت احتمالا نشت شیرابه سبب تغییر کیفیت منابع آب زیرزمینی مجاور لندفیل تاکستان شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  باغوند، اکبر، نصیرزاده، رحیم، عبدلی، محمدعلی، و وثوق، علی. (1394). بررسی آلودگی منابع آب های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعه موردی: مرکز دفن تاکستان). محیط شناسی، 41(4 (پیاپی 76))، 909-921. SID. https://sid.ir/paper/3351/fa

  Vancouver: کپی

  باغوند اکبر، نصیرزاده رحیم، عبدلی محمدعلی، وثوق علی. بررسی آلودگی منابع آب های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعه موردی: مرکز دفن تاکستان). محیط شناسی[Internet]. 1394؛41(4 (پیاپی 76)):909-921. Available from: https://sid.ir/paper/3351/fa

  IEEE: کپی

  اکبر باغوند، رحیم نصیرزاده، محمدعلی عبدلی، و علی وثوق، “بررسی آلودگی منابع آب های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعه موردی: مرکز دفن تاکستان)،” محیط شناسی، vol. 41، no. 4 (پیاپی 76)، pp. 909–921، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/3351/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی