Start: 2/8/2023 6:47:49 AMEnd: 2/8/2023 6:47:51 AM >> 2

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

770

دانلود:

248

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فلسفه بیولوژی سینتتیک

نویسندگان

نبی پور ایرج

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 18

چکیده

بیولوژی سینتتیک یک رشته دانشی نوین است که با خلق یک میکروارگانیسم مصنوعی توسط کریگ ونتر که دارای حداقل ژنوم کمینه سازگار با زیست بود, موجب برافروختن بحث های پیشین فلسفی پیرامون چیستی حیات گردیده است. همچنین پیشرفت های اخیر بیولوژی سینتتیک موجب بحث و گفتگوهای نوین فلسفی پیرامون موجودات هیبرید ” ارگانیسم های سینتتیک“ و ” ماشین های زنده“ و تفاوت بنیادین میان ماشین های بیولوژیک و جهان زنده شده است. این نوشتار, ضمن تجزیه و تحلیل نقادانه به چشم اندازهای فلسفی درباره طراحی ارگانیسم های سینتتیک, زیست کمینه و حیات مصنوعی, به چگونگی خلق دانش در بیولوژی سینتتیک بر پایه فراز ریچارد فاینمن ” آنچه که من نتوانم خلق کنم, درک نمی کنم« نیز می پردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی