video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

644

دانلود:

249

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برگی از تاریخ تدوین دستور زبان فارسی از میرزا صالح شیرازی تا میرزا عیدالعظیم قریب گرکانی

نویسندگان

ساجدی صبا طهمورث

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 190

چکیده

 تدوین دستور زبان فارسی تاریخی اروپایی ایرانی دارد. از اوایل قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم چندین دستور فارسی به زبان های اروپایی منتشر شد. این دستورها توسط خاور شناسان و گاهی هم با همکاری ایرانیان داخل و خارج از کشور تنظیم می شد. انتشار آنها پاسخی به نیاز روز افزون مطالعات ایرانی بود که در مراکز مهم خاورشناسان اروپا انجام می گرفت. میرزا صالح شیرازی و ویلیام پرایس بالاتفاق در شیراز و در لندن, میرزا ابراهیم در لندن و الکساندر شودزکو (خودزکو) در پاریس, بیشترین جد و جهد را در این زمینه مبذول داشتند. بخش اول این مقاله به بررسی و تشریح روند تاریخی دستور زبان فارسی در نیمه اول قرن نوزدهم می پردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ساجدی صبا، طهمورث. (1380). برگی از تاریخ تدوین دستور زبان فارسی از میرزا صالح شیرازی تا میرزا عیدالعظیم قریب گرکانی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران)، 45(157)، 173-190. SID. https://sid.ir/paper/33198/fa

  Vancouver: کپی

  ساجدی صبا طهمورث. برگی از تاریخ تدوین دستور زبان فارسی از میرزا صالح شیرازی تا میرزا عیدالعظیم قریب گرکانی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران)[Internet]. 1380؛45(157):173-190. Available from: https://sid.ir/paper/33198/fa

  IEEE: کپی

  طهمورث ساجدی صبا، “برگی از تاریخ تدوین دستور زبان فارسی از میرزا صالح شیرازی تا میرزا عیدالعظیم قریب گرکانی،” دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تهران)، vol. 45، no. 157، pp. 173–190، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/33198/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی