مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,244

دانلود:

382

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین میزان دی اکسید نیتروژن در هوا با استفاده از روش نمونه برداری غیرفعال و مقایسه با روش های دستگاهی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 16

چکیده

 استفاده از صفحات جاذب جهت سنجش آلاینده های محیطی به روش نمونه برداری غیرفعال به دلیل هزینه نسبتا پایین و کارایی مناسب همواره مورد توجه بوده و مزایای زیادی دارد. در این تحقیق ساخت و ارزیابی نوعی نمونه بردار غیرفعال جهت سنجش دی اکسید نیتروژن در هوای محیط انجام پذیرفته است. نمونه بردارهای ساخته شده در دوره های زمانی 1 تا 4 هفته ای در معرض هوای محیط قرار داده شد. همزمان با سنجش به روش غیر فعال از روش دستگاهی نیز جهت ارزیابی کارایی صفحات جاذب استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که علاوه بر تکرار پذیری, هماهنگی قابل قبولی بین نتایج حاصله از دو روش مذکور وجود دارد. همچنین مشخص شد برای نمونه بردارهای مذکور دوره زمانی مناسب نمونه برداری, یک هفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تشرفی، سعیده، دهاقین، علیرضا، کاظمی، حسن، تقدیسیان، حسین، و جعفری بهبهانی، ترانه. (1386). تعیین میزان دی اکسید نیتروژن در هوا با استفاده از روش نمونه برداری غیرفعال و مقایسه با روش های دستگاهی. محیط شناسی، 33(41)، 11-16. SID. https://sid.ir/paper/3305/fa

  Vancouver: کپی

  تشرفی سعیده، دهاقین علیرضا، کاظمی حسن، تقدیسیان حسین، جعفری بهبهانی ترانه. تعیین میزان دی اکسید نیتروژن در هوا با استفاده از روش نمونه برداری غیرفعال و مقایسه با روش های دستگاهی. محیط شناسی[Internet]. 1386؛33(41):11-16. Available from: https://sid.ir/paper/3305/fa

  IEEE: کپی

  سعیده تشرفی، علیرضا دهاقین، حسن کاظمی، حسین تقدیسیان، و ترانه جعفری بهبهانی، “تعیین میزان دی اکسید نیتروژن در هوا با استفاده از روش نمونه برداری غیرفعال و مقایسه با روش های دستگاهی،” محیط شناسی، vol. 33، no. 41، pp. 11–16، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/3305/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی