مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم زمین | سال:1384 | دوره:15 | شماره:58 | صفحه شروع:68 | صفحه پایان:85

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

273

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کانی شناسی، سنگ شناسی، دگرسانی و سنگ ژئوشیمی کانسار مس باغ خشک (شمال خاور سیرجان)

صفحات

 صفحه شروع 68 | صفحه پایان 85

چکیده

 کانسار مس باغ خشک در 145 کیلومتری جنوب باختر استان کرمان و شمال خاور سیرجان و در زون ارومیه- دختر قرار گرفته است و روند اصلی درزه ها در باغ خشک, شمال خاوری- جنوب باختری می باشد. در مطالعات سنگ شناسی کانسار, سنگهای آتشفشانی و آذر آواری شامل توف, ریولیت, آندزیت, آندزیت بازالت با سن ائوسن و سنگهای نفوذی از نوع گابرودیوریت, دولریت, کوارتزدیوریت, تونالیت و گرانودیوریت به سن الیگومیوسن شناسایی شده ست. در این منطقه, دگرسانی های اصلی پتاسیک, فیلیک, آرژیلیک و پروپیلیتیک هستند که در بین آنها دگرسانی آرژیلیک, گسترش بیشتری دارد. از نظر کانی زایی, می توان کانیهای سولفیدی پیریت, کلکوپیریت, بورنیت و کلکوسیت و کانیهای اکسیدی مگنتیت, هماتیت, کوپریت و تنوریت و کانیهای کربناتی مالاکیت و آزوریت را در منطقه مشاهد کرد که به صورت رگچه ای و افشان, نمود دارند.در این کانسار, اکتشافات سنگ ژئوشیمیایی با برداشت 264 نمونه در شبکه 50×50 متر صورت گرفته است که بر اساس داده ها با محاسبات آماری لازم طی مراحلی چند, بیشترین بی هنجاری برای عنصر مس مربوط به توده های تونالیتی زون مرکزی است. بالاترین عیار مس در منطقه 1.06 درصد و پایین ترین عیار آن 0.003 درصد تعیین گردید. بر پایه بررسیهای انجام یافته و مقایسه داده های به دست آمده با اطلاعات مربوط به مدلهای کانسار, کانسار باغ خشک یک تیپ کانسار مس پورفیری معرفی می گردد. برای کنترل مواد معدنی, عملیات نیمه تفضیلی ژئوفیزیک و حفاریهای اکتشافی کانسار مس باغ خشک در سال 1971 انجام گرفت که ذخیره ای حدود 24 میلیون تن با عیار میانگین 0.27 درصد تعیین شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID