مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

873

دانلود:

249

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تفسیر فابریک های مغناطیسی مبتنی بر تغییرات ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی در توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت

صفحات

 صفحه شروع 385 | صفحه پایان 394

کلیدواژه

ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی (AMS)Q2

چکیده

 توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت با گستردگی تقریبی 40 کیلومترمربع در شمال جاده بویین میاندشت- الیگودرز, به درون سنگ های متاپلیتی درجه پایین تا متوسط (با سن دگرگونی ژوراسیم میانی و سن سنگ های مادر اواخر تریاس- اوایل ژوراسیک) پهنه سنندج- سیرجان نفوذ کرده است. این توده نفوذی دارای ترکیب آلکالی فلدسپارگرانیت تا لوکوگرانیت است. برای اولین بار مطالعه ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی این توده, در 65 ایستگاه و با استفاده از 225 مغزه جهت دار بررسی شد. بر پایه مقادیر پذیرفتاری مغناطیسی اندازه گیری شده, مقدار Km بر حسب mSI برای آلکالی فلدسپار گرانیت ها, گرانیت های ریزدانه, گرانیت های درشت دانه, و لوکوگرانیت ها به ترتیب برابر است با 158, 120, 166 و 34. مقدار Km برای ترکیب چیره این توده کمتر از 500 mSI است که این توده را در گروه گرانیتوییدهای پارامغناطیس قرار می دهد. بیوتیت مهم ترین حامل رفتار مغناطیسی در سنگ های مورد نظر است. دامنه تغییرات ناهمسانگردی مغناطیسی (P) بر حسب درصد در این توده میان 1 تا 15 متغیر است. آلکالی فلدسپار گرانیت ها دارای بیشترین مقادیر P هستند. میان شدت دگرشکلی و ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی تقریبا ارتباط مستقیم و مثبتی وجود دارد. میزان تغییرات متغیر شکل (T) میان -0.43 تا 0.85 است و حدود 75 درصد از نمونه ها دارای T مثبت هستند. این امر نشان از آن دارد که بیضوی های مغناطیسی غالبا کلوچه ای شکل هستند و شواهد صحرایی نیز این امر را تایید می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ساکی، سهیلا، صادقیان، محمود، و قاسمی، حبیب اله. (1394). تفسیر فابریک های مغناطیسی مبتنی بر تغییرات ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی در توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت. علوم زمین، 25(98)، 385-394. SID. https://sid.ir/paper/32231/fa

  Vancouver: کپی

  ساکی سهیلا، صادقیان محمود، قاسمی حبیب اله. تفسیر فابریک های مغناطیسی مبتنی بر تغییرات ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی در توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت. علوم زمین[Internet]. 1394؛25(98):385-394. Available from: https://sid.ir/paper/32231/fa

  IEEE: کپی

  سهیلا ساکی، محمود صادقیان، و حبیب اله قاسمی، “تفسیر فابریک های مغناطیسی مبتنی بر تغییرات ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی در توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت،” علوم زمین، vol. 25، no. 98، pp. 385–394، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/32231/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی