مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,060

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تنوع درون گونه ای کبک معمولی در البرز و زاگرس

نویسندگان

مختاری اصل سمیرا

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 69

کلیدواژه

کبک معمولی (Alectoris chukar)Q4

چکیده

 کبک معمولی (Alectoris chukar) یکی ازمهمترین پرندگان قابل شکار ایران است که با توجه به خصوصیات زیستگاهی خود که شامل نواحی خشک و نیمه خشک میشود, در ایران از دامنه پراکنش وسیعی برخوردار است. طی تحقیقی که در سالهای 76-1374 انجام شد, 17 نمونه از مناطق مختلف زاگرس و البرز جمع آوری شده و از نظر کروموزومی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی کاریوتیپ نمونه های مختلف نشان دادند که عدد کروموزومی کبک 72 است و کروموزم شماره 5 کروموزوم جنسی  zاست که در نرها یک جفت و در ماده ها به صورت منفرد مشاهده می شود, کروموزوم w نیز کروموزوم کوچکی است که احتمال می رود از نظر اندازه در ردیف کروموزوم های شماره 7 یا 8 قرار بگیرد. پیشنهاد میشود برای تعیین خصوصیات کروموزومی این پرنده مطالعات دقیق تری بر روی نمونه های مناطق مطالعاتی بیشتر انجام پذیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قلیچی پور، زهرا. (1383). تنوع درون گونه ای کبک معمولی در البرز و زاگرس. محیط شناسی، 30(34)، 65-69. SID. https://sid.ir/paper/3195/fa

  Vancouver: کپی

  قلیچی پور زهرا. تنوع درون گونه ای کبک معمولی در البرز و زاگرس. محیط شناسی[Internet]. 1383؛30(34):65-69. Available from: https://sid.ir/paper/3195/fa

  IEEE: کپی

  زهرا قلیچی پور، “تنوع درون گونه ای کبک معمولی در البرز و زاگرس،” محیط شناسی، vol. 30، no. 34، pp. 65–69، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/3195/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.