مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم زمین
سال:1395 | دوره:26 | شماره:101
صفحه شروع:197 | صفحه پایان:210

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

202

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبات بادی پیرامون شهر کرمان

نویسنده

عطاپور حبیبه

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 210

چکیده

رسوبات بادی کواترنر در بخش جنوبی و دامنه های ارتفاعات شمالی و خاوری شهر کرمان گسترش دارند. مهم ترین ساختار رسوبات, لایه بندی متقاطع و ریپل مارک است. قطر رسوبات بادی از 06/0 تا 2 میلی متر متغیر است و میان لایه هایی از رسوبات رودخانه ای (آبرفتی) درشت دانه (گراول) در میان آنها دیده می شود. سنگ شناسی و کانی شناسی رسوبات بادی نشانگر حضور قطعات سنگی (30 درصد سنگ های رسوبی کربناتی, 25 درصد آذرین و 5 درصد دگرگونی) و کانی های سیلیکاتی (15 درصد) و غیرسیلیکاتی (25 درصد) است. کانی های رسوبات شامل کلسیت (10 درصد), کوارتز و چرت (12 درصد), فلدسپار های قلیایی و پلاژیوکلاز (5 درصد), اکسیدهای آهن (5 درصد), کلینوپیروکسن (2 درصد) و آمفیبول (1 درصد) و ژیپس (5 درصد) است. محاسبه کانی های نورماتیو در رسوبات بادی 30 درصد کلسیت, 4/15 درصد کوارتز, 5/12 درصد ارتوز, 10 درصد آلبیت, 5/2 درصد آنورتیت, 2 درصد دیوپسید, 1 درصد انستاتیت, 6/4 درصد کانی های رسی, 37/0 درصد آپاتیت, 3 درصد ژیپس, 3 درصد هماتیت, 45/0 درصد بروکیت, 10 درصد دولومیت را نشان می دهد. تجزیه شیمیایی 22 نمونه از رسوبات بادی با روش XRF و ICP-OES, نشان دهنده فراوانی اکسید کلسیم و کمبود سیلیس نسبت به رسوبات بادی مناطق دیگر دنیاست و روند یکسانی نسبت به رسوبات بادی عراق, عربستان, مکزیک و نامیبیا نشان می دهد. نمودارهایK2O/Al2O3 در برابر Na2O/Al2O3 و تغییرات نسبتSiO2/Al2O3 در برابر Fe2O3/K2O و Na2O/K2O بیانگر منشأ ماسه های بادی از سنگ های آذرین, رسوبی کربناتی و دگرگونی است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.