مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,146

دانلود:

407

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

انطباق هاله های ژئوشیمیایی اولیه و ثانویه با شواهد کانه زایی مس- طلا در منطقه رحیمی، جنوب کجه، فردوس

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 124

چکیده

 بر پایه پردازش داده های 51 نمونه رسوب آبراهه ای, 115 نمونه سنگی و 22 نمونه کانی سنگین, به همراه شواهد صحرایی مربوط به کانی سازی و دگرسانی, الگوی کانه زایی مس- طلا در منطقه اکتشافی رحیمی مورد تحلیل قرار گرفت. دوازده نقشه هاله های ژئوشیمیایی اولیه و ثانویه برای عناصر Au-Ag-As-Ba-Cu-Co-Hg-Mo-Pb-Sb-W-Zn همراه با نقشه های مربوط به کانی های اکسیدهای آهن در نمونه های کانی سنگین با شواهد صحرایی جدید از زمین شناسی و کانه زایی منطقه, تحلیل شد و در نتیجه, دو منطقه کانه زایی جدا از هم با الگوهای کانی سازی IOCG و مس پورفیری برای مطالعات نیمه تفصیلی معرفی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نجفی، علی، کریم پور، محمدحسن، و قادری، مجید. (1391). انطباق هاله های ژئوشیمیایی اولیه و ثانویه با شواهد کانه زایی مس- طلا در منطقه رحیمی, جنوب کجه, فردوس. علوم زمین، 22(85)، 115-124. SID. https://sid.ir/paper/31793/fa

  Vancouver: کپی

  نجفی علی، کریم پور محمدحسن، قادری مجید. انطباق هاله های ژئوشیمیایی اولیه و ثانویه با شواهد کانه زایی مس- طلا در منطقه رحیمی, جنوب کجه, فردوس. علوم زمین[Internet]. 1391؛22(85):115-124. Available from: https://sid.ir/paper/31793/fa

  IEEE: کپی

  علی نجفی، محمدحسن کریم پور، و مجید قادری، “انطباق هاله های ژئوشیمیایی اولیه و ثانویه با شواهد کانه زایی مس- طلا در منطقه رحیمی, جنوب کجه, فردوس،” علوم زمین، vol. 22، no. 85، pp. 115–124، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/31793/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی