مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

656

دانلود:

136

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات ژرفای موهو و نسبت Vp/Vs در شمال باختری زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده از توابع گیرنده دورلرز

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 50

چکیده

 مشخص کردن جزییات پوسته و گوشته بالایی یکی از اهداف مهم مطالعات ژئوفیزیکی است. شکل امواج حجمی دورلرز به طورگسترده برای استخراج ساختار پوسته و گوشته بالایی به کار می رود. در این مقاله برای استخراج تغییرات ژرفای موهو و نسبت Vp/Vs در زیر شبکه کرمانشاه که در شمال باختر زاگرس قرار دارد از روش تابع گیرنده دورلرز استفاده شده است. به همین منظور از زمین لرزه هایی که توسط پنج ایستگاه لرزه ای کوتاه دوره سه مولفه ای در فاصله رومرکز30°<D<95°  از مرکز شبکه و بزرگای mb³5.5 از اواخر سال 2003 تا 2007 میلادی ثبت شده اند, استفاده شده است. در این روش ژرفای موهو با استفاده از تاخیر زمانی بین موج P برخوردی به زیر ایستگاه و موج تبدیل یافته P به S از موهو به دست می آید. ژرفای محاسبه شده به ساختار سرعتی موج P حساس نیست ولی به شدت به ساختار سرعتی موج S حساس است. برای کاهش این حساسیت می توان از فازهای بازتاب یافته چندگانه مانند PpPs و PpSs+PsPs استفاده نمود. در این مقاله از روش Zhu&Kanamori (2000) استفاده شد. در این روش به دنبال H و Vp/Vs ای هستیم که به ازای آنها برانبارش دامنه های فاز تبدیل یافته و بازتاب های چندگانه در زمان رسیدهای پیش بینی شده به بیشینه مقدار خود برسد. همچنین می توان با برانبارش توابع گیرنده به دست آمده از مسافت ها و جهات مختلف, اثرات تغییر ساختار جانبی را کم کرده و میانگین ژرفای موهو و نسبت Vp/Vs را به طور همزمان در پوسته به دست آورد. با اعمال این روش ژرفای موهو برای منطقه کرمانشاه به طور متوسط 42 کیلومتر به دست آمد. کم ترین ستبرای پوسته 36 کیلومتر در زیر ایستگاه دهرش و بیشترین ستبرای پوسته 51.5 کیلومتر در زیر ایستگاه ویس است. نسبت Vp/Vs نیز به طور متوسط 1.76 به دست آمد. همچنین مشاهده شد که از باختر به سمت خاور (از دهرش تا ویس) ژرفای موهو افزایش می یابد و دوباره به سمت کماسی کاهش ژرفا وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  افسری، ن.، و صدودی، ف.، و قیطانچی، م.، و کاویانی، ا. (1388). تغییرات ژرفای موهو و نسبت Vp/Vs در شمال باختری زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده از توابع گیرنده دورلرز. علوم زمین, 19(74), 45-50. https://sid.ir/paper/31642/fa

  Vancouver: کپی

  افسری نرگس، صدودی فروغ، قیطانچی محمدرضا، کاویانی ایوب. تغییرات ژرفای موهو و نسبت Vp/Vs در شمال باختری زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده از توابع گیرنده دورلرز. علوم زمین. 1388 [cited 2023January30];19(74):45-50. Available from: https://sid.ir/paper/31642/fa

  IEEE: کپی

  افسری، ن.، صدودی، ف.، قیطانچی، م.، کاویانی، ا.، 1388. تغییرات ژرفای موهو و نسبت Vp/Vs در شمال باختری زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده از توابع گیرنده دورلرز. علوم زمین, [online] 19(74), pp.45-50. Available: https://sid.ir/paper/31642/fa.